Copyright

Hieronder tref je de copyright voorwaarden met betrekking tot deze site en gerelateerde diensten ter zake printuitgaven en/of digitale uitgaven van de Persgroep Nederland BV. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2016.

Beleid aangaande intellectueel eigendom

De Persgroep Nederland BV respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we verwachten van onze gebruikers hetzelfde. Materiaal dat waarschijnlijk een inbreuk hierop veroorzaakt kan te allen tijden verwijderd of opgeschort worden, in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Melding

Indien je het vermoeden heeft dat jouw werk gekopieerd of gepubliceerd is, of anderszins gebruikt in relatie tot deze site op zodanige wijze dat inbreuk op copyright ontstaat of op enigerlei andere wijze een inbreuk op jouw rechten betreffende intellectueel eigendom, dan verzoeken wij je om de vertegenwoordiger van Persgroep Nederland BV aangaande copyright hiervan te berichten, vergezeld van de volgende informatie:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon met de bevoegdheid tot handelen aangaande de eigenaar van het copyright of ander belang inzake intellectueel eigendom;
 • Een beschrijving van het werk waarop copyright of een andere vorm van intellectueel eigendom rust en waarvan je vermoedt dar er inbreuk op is gemaakt;
 • Een beschrijving van waar het materiaal waarvan je vermoedt dat het inbreuk maakt op de site te vinden is, zodanig dat wij het kunnen vinden op de site;
 • Jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van je dat je goede redenen hebt om aan te nemen dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de eigenaar van het copyright of degene die het intellectuele eigendom heeft, diens vertegenwoordiger of de wetgeving;
 • Een verklaring van je, dat bovenstaande informatie in jouw verklaring correct is en dat je de eigenaar bent van het copyright of het intellectuele eigendom heeft, of de bevoegdheid heeft tot handelen ten behoeve van de eigenaar van het copyright of het intellectueel eigendom.

U kunt contact opnemen met de vertegenwoordiger van De Persgroep Nederland B.V. voor aanmelding van claims betreffende copyright of inbreuk op intellectueel eigendom via webredactie@persgroep.nl.

Contra-melding

Indien je ervoor kiest om ons een contramelding te doen toekomen, dient dit schriftelijk te gebeuren aan onze aangewezen vertegenwoordiger, onder toevoeging van het volgende:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon met de bevoegdheid tot handelen aangaande de gebruiker;
 • Identificatie van het materiaal dat verwijderd is of waarvoor de toegang ongeldig gemaakt is en de locatie waar het materiaal te vinden was voordat het verwijderd werd of de toegang ongeldig gemaakt;
 • Een verklaring van jou, dat je goede redenen heeft om aan te nemen dat het materiaal verwijderd is of ontoegankelijk gemaakt als gevolg van een vergissing of onterechte identificatie van het verwijderde of ontoegankelijk gemaakte materiaal;
 • Jouw naam, adres en telefoonnummer;
 • Een verklaring dat je zich onderwerpt aan het gezag van de Nederlandse rechtspraak.

Je kunt als volgt contact opnemen met de vertegenwoordiger van de Persgroep Nederland voor een contramelding via webredactie@persgroep.nl.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden