Logo apeldoornsstadsblad.nl


Gerrie van Sunder (directeur Werkbedrijf Lucrato, links) en Marlijn Lenslink (regiodirecteur Pluryn, rechts).
Gerrie van Sunder (directeur Werkbedrijf Lucrato, links) en Marlijn Lenslink (regiodirecteur Pluryn, rechts).

Samenwerking Pluryn en Werkbedrijf Lucrato

  Zakelijk

Apeldoorn - Werkbedrijf Lucrato en Stichting Pluryn hebben een intentieovereenkomst gesloten voor een samenhangende aanpak met betrekking tot aspecten van werk, inkomen, opleiding en zorg. De intentieverklaring is dinsdag getekend door Gerrie van Sunder, directeur Werkbedrijf Lucrato, en Marlijn Lenselink, regiodirecteur Pluryn.

Pluryn vestigt zich met jongeren en volwassenen in het pand van Werkbedrijf Lucrato aan de Egerlaan in Apeldoorn, waarmee zij onderdeel worden van de infrastructuur naar werk. In de zogenoemde 'ontwikkelstraat' van het werkbedrijf wordt een naadloze overgang mogelijk van school en dagbesteding naar een baan, bijvoorbeeld op een beschutte werkplek of bij één van de bij Lucrato aangesloten werkgevers.

Gerrie van Sunder: "Als je mensen een uitdagende omgeving biedt, dan kunnen ze zich blijven ontwikkelen. Binnen Werkbedrijf Lucrato zijn er veel mogelijkheden om stappen richting werk te zetten. Ons Arbeidsdiagnosecentrum kan daarin ook een rol vervullen, door iemands talenten en groeipotentie met wetenschappelijke onderzoeken in kaart te brengen. Maar ook de laagdrempelige instap naar werk via één van onze leerwerksettings biedt een nieuw perspectief."

Marlijn Lenselink: "Inclusie is het uitgangspunt in cliëntbenadering en werkgeverbenadering bij Pluryn. Dat gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met complexe ondersteuningsvragen. We zoeken steeds naar volwaardige participatie in de maatschappij met toch voldoende nabijheid van begeleiding, in een veilig leer/werk klimaat. Door het wederzijds delen van kennis en netwerken met Werkbedrijf Lucrato kan aan beide voorwaarden worden voldaan."

Pluryn ondersteunt mensen met een beperking en/of complexe problematiek bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doet Pluryn met ruim 7.000 medewerkers via landelijk en regionaal werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg en GGZ.
Werkbedrijf Lucrato neemt sinds februari 2017 de taken over van Felua-groep en het werkdeel van Werkplein Activerium. Daardoor kunnen werkgevers in de regio Apeldoorn-Epe-Heerde voortaan bij één aanspreekpunt terecht voor het vinden van arbeidskrachten met een afstand tot werk. Werkbedrijf Lucrato zet haar infrastructuur en netwerk in om de brede doelgroep uit de participatiewet naar zo regulier mogelijk werk te begeleiden.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox