Martin Maassen herkozen als voorzitter AGOVV

  Sport

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van AGOVV op maandag 8 juli hebben de leden ingestemd met een nieuwe bestuurssamenstelling. Daarin keert Martin Maassen na een half jaar terug als voorzitter.

Gert Sangers doet daarmee een stapje terug en zal zich weer helemaal richten op het portefeuille 'Voetbaltechnische zaken'.

AGOVV werkt in de nieuwe bestuurssamenstelling met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur sturen hierbij werkgroepen aan en koppelen een paar keer per jaar (of indien nodig vaker) terug naar het Dagelijks Bestuur. Martin Maassen is de voorzitter van dit bestuur, met Ton van Beek als plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zullen Marcel van der Sluis (Accommodatie), René Hulshoff (Communicatie), en het tweemanschap Peter Koopman & John van Uffelen (Facilitaire Zaken) zitting nemen in het bestuur. Hans Davelaar blijft secretaris.

De herkozen voorzitter Martin Maassen is blij met zijn terugkeer én de nieuwe bestuurssamenstelling. "Er staat een stevig fundament voor een verdere groei van de vereniging. Het aantal actieve leden neemt behoorlijk toe. Bij de jeugdleden is er zelfs sprake van een explosieve groei. Maar AGOVV kent nog genoeg uitdagingen. Daarom is het mooi om te zien dat we een stevige basis hebben voor de verdere uitbouw van de vereniging. Vrijwel alle werkgroepen zijn nu goed bezet."

Meer berichten