Logo apeldoornsstadsblad.nl


Foto: Tanja Slagter

Apeldoornse Korfbalverenigingen definitief samen

  Sport

Apeldoorn - De beide Apeldoornse Korfbalverenigingen gaan, na een periode van intensief samenwerken, nu daadwerkelijk fuseren. de leden van de Korfbalverenigingen KV Atalante en AKC Steeds Hooger hebben tijdens twee afzonderlijke Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen met overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel om te komen tot een volledige fusie.
De leden hebben de besturen van beide verenigingen, gevraagd de laatste statutaire en juridische acties voor te bereiden om te komen tot die fusie.


Deze laatste stap komt niet als een verrassing. Zoals gezegd werd al intensief samengewerkt. De vorderingen in de besprekingen over een eventuele fusie verliepen dusdanig voorspoedig dat al in het najaar van 2016 werd besloten de jeugdploegen samen te voegen. Die combinatie beviel zo goed dat werd besloten het seizoen 2017-2018 te starten met ploegen waarin ook de seniorenleden van beide verenigingen werden gecombineerd. Komen tot een fusie werd daarmee een voor de hand liggende en logische stap. Hoog tijd dus om ook de laatste juridische obstakels uit de weg te ruimen. Maar ook een beslissing waarbij niet voorbij gegaan kan worden aan de sentimenten die een dergelijke stap met zich mee brengt. Een stuk historie wordt afgesloten en dat wordt door iedereen anders gevoeld. Toch wegen de uitgangspunten om te komen tot deze samenwerking en de voordelen daarvan zo zwaar dat werd ingestemd werd met de doelen van dit samengaan.


De nieuwe vereniging die ontstaat heeft als werknaam KV Apeldoorn. Het is de bedoeling om de naam KV Apeldoorn definitief te gaan gebruiken maar daar moeten de leden in de oprichtingsvergadering eerst nog officieel toestemming voor geven. Met deze fusie denken beide verenigingen een sterkere korfbal organisatie in Apeldoorn te kunnen creëren waarbinnen de ambities van de beide clubs beter vorm gegeven kunnen worden.


Zo willen beide clubs dat op sportief gebied op een hoger niveau gespeeld gaat worden, de nieuwe vereniging aantrekkelijker wordt voor nieuwe leden en spelers van buitenaf. Ook kunnen taken van vrijwilligers worden gecombineerd en worden financiële doelstellingen makkelijker gehaald door het deels wegvallen langlopende verplichtingen en vaste kosten.


Om de ambitieuze doelstellingen waar te maken is ook gezocht naar een nieuwe voorzitter om dit proces te leiden. Die is gevonden in de persoon van Joep Eijselendoorn. Eijselendoorn is al 37 jaar lid van Steeds Hooger en heeft zich in die tijd als speler van diverse teams, waaronder de selectie, en in tal van andere vrijwilligerstaken nuttig gemaakt binnen de club. Als laatste was hij lid van de stuurgroep die de hele fusie heeft voorbereid. Zijn inzet daar wordt enorm gewaardeerd en hij wordt daardoor zeer gerespecteerd bij beide verenigingen. Hij heeft er zin de kar voor KV Apeldoorn, in ieder geval de komende drie jaar, te gaan trekken en de ambities gestalte te geven.


In maart 2018 is bij beide verenigingen opnieuw een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gepland waarop de leden hun definitieve, juridisch noodzakelijke, fiat geven. Hierna wordt in een gezamenlijke vergadering de nieuwe vereniging opgericht en ziet KV Apeldoorn het licht.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox