Foto:

AGOVV presenteert pupillenbeleidsplan

  Sport

Apeldoorn - AGOVV groeit door en dat gaat met name snel bij de jongste jeugd. Daar horen natuurlijk beleid en structuur bij.

Technisch coördinator pupillen, Niels Pleiter, vertelt over de nieuwe aanpak bij de blauwen.‘De afgelopen twee seizoenen hebben wij ondanks alle beperkingen door de Coronapandemie een sterke groei meegemaakt binnen de pupillenafdeling. Toen Jos Dietrich en ik begonnen bij de AGOVV Minipups stonden wij met 4 kinderen op het veld, waaronder onze eigen zoons. Nu trainen wij wekelijks met meer dan 30 kinderen uit deze leeftijdscategorie. Maar ook de andere leeftijdscategorieën groeien snel! Duidelijk is dat de persoonlijke en vertrouwde benadering, de ambiance in het stadion en de geboden kwaliteit aanslaan bij zowel ouders als kinderen. Positieve mond-tot-mond reclame leidt tot een aanzuigende werking van steeds meer kinderen. Om AGOVV duurzaam te kunnen laten blijven groeien en onze ambitie om een nóg betere kwaliteit te leveren is een nieuw beleidsplan noodzakelijk.Het pupillen beleidsplan is gestoeld op de kernwaarden van AGOVV.'

'AGOVV is een voetbalvereniging die staat voor inclusiviteit, diversiteit, verdraagzaamheid en positiviteit. Om hierop aan te sluiten hebben wij algemeen beleid gedefinieerd omtrent hoe wij om willen gaan met onze jeugdspelers. Iedere jeugdspeler, ongeacht zijn/haar afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of talent moet zich bij AGOVV thuis voelen en kunnen rekenen op goede begeleiding. Dit laten wij al wekelijks zien maar voor de toekomst, als we verder groeien en de organisatie groter wordt, is nu een structuur neergezet waarmee de kwaliteit wordt gewaarborgd.Ook is er een duidelijk technisch beleid gedefinieerd. Het uitgangspunt voor het technische beleid is dat AGOVV een vertrouwde omgeving is. AGOVV wil kinderen stimuleren om creatief te zijn en om durf te hebben. Wij willen de spelers verliefd laten worden op de bal. Zij moeten durven voetballen en daar hoort leren ‘leren’ bij.

We spreken niet over fouten maar wel over wat we hebben geleerd.Uiteraard gaat er in het technische beleid ook aandacht uit naar zaken als bijvoorbeeld selectiebeleid en trainingsaanpak. Over tot het selectiebeleid hebben wij afgesproken dat we niet meer gaan werken met vaste (selectie)teams. In plaats daarvan gaan we voor ieder deel van de competitie evalueren in welk team een speler het beste op zijn plek is en waarbij een verandering in de teamindeling niet als een promotie of degradatie wordt ervaren. We willen toewerken naar de situatie dat de teamindeling voor de wedstrijddagen eigenlijk net zo flexibel is als die we nu hanteren voor de onderlinge wedstrijdjes. Met dit beleid willen wij onder andere bereiken dat spelers altijd voetballen tegen de juiste weerstand en in verschillende rollen worden geplaatst. In het ene team moeten zij wellicht soms wat op hun tenen lopen en in het andere team kunnen zij uitblinken. Zodoende ontwikkelen zij verschillende vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen.’

Een belangrijk punt in het nieuwe beleid is ook dat het wedstrijdresultaat voor pupillenteams van secundair belang is. Plezier voor het hele team en het leren hebben de hoogste prioriteit. Niels stelt: ‘winnen is leuk en daarom natuurlijk belangrijk. Wij kiezen er echter expliciet voor dat het nastreven van een wedstrijdresultaat niet mag resulteren in het feit dat bepaalde kinderen structureel meer of minder spelen dan anderen of dat zij altijd op een vaste positie staan waarin zij het beste tot hun recht komen. Wij willen onze spelers breed opleiden en daarbij past dat spelers ongeveer evenveel spelen en zowel leren aanvallen als verdedigen.’

De eerste vervolgstap op het nieuwe beleidsplan is dat deze wordt gepresenteerd aan alle ouders en verzorgers van de pupillen. In verband met de geldende Corona beperkingen zal deze presentatie online plaatsvinden. 'Wij verwachten dat de het nieuwe beleidsplan positief wordt ontvangen. Inmiddels is het beleid om te klankborden gedeeld met negen ouders en wij hebben louter positieve reacties ontvangen. Met de goede feedback zijn de puntjes op de i gezet. We kijken ernaar uit om binnenkort volgens het nieuwe beleid te gaan werken!’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden