Logo apeldoornsstadsblad.nl


Meer kleur in de stad

  Ingezonden

APELDOORN - Het lijkt bijna vanzelfsprekend. Apeldoorn als groene gemeente, met mooie woonwijken tussen de natuur- en recreatiegebieden. Als gevolg van de nodige bezuinigingen is het groen in de binnenstad de afgelopen jaren versoberd.

Het college van B&W heeft – nu er sprake is van financieel herstel – besloten dat het tijd is voor meer variatie, kleur en fleur in de stad. Zo worden er op verschillende locaties kleurrijke bloembollen, fleurige bloemschalen en bloeiende vaste planten geplaatst. In brede ruwgrasbermen wordt op veel locaties een strook ingezaaid met kleurrijke wilde flora. Dat werk wordt gedaan door de eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. Tijd voor een vraaggesprek met de verantwoordelijk wethouder (Detlev Cziesso) en de manager van de eenheid (Michiel Bruins).

Waarom is het werk belangrijk?

Cziesso: "De kwaliteit van de openbare ruimte heeft grote invloed op hoe je de gemeente ervaart. Apeldoorn is een comfortabele gezinsstad doordat we veel parken en speelvoorzieningen hebben. We hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen door onze investeringen in groen zoals stadspark Berg en Bos. Het is ons groene kapitaal dat we moeten koesteren."

Wie doen dit werk eigenlijk?

Bruins: "Binnen de eenheid hebben we 400 collega's. Dit zijn 200 ambtenaren van de gemeente, maar het goed onderhouden van de openbare ruimte kunnen we ook goed combineren met sociale doelstellingen. Naast de medewerkers vanuit de gemeente, werken er 120 collega's vanuit Lucrato (voorheen sociaal werkbedrijf Felua) bij Beheer en Onderhoud. Zij zijn onmisbaar bij het schoon, heel en veilig houden van de gemeente en wij bieden een goede werkomgeving en begeleiding. Dat is dus pure win-win. Daarnaast helpen we jaarlijks zo'n 80 mensen via een leerwerktraject. Mensen die nu in de bijstand zitten, doen zo nieuwe vaardigheden op. Hierdoor kunnen ze naar een betaalde baan doorstromen. Ook dit vraagt natuurlijk begeleiding van onze kant, maar het past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als onderdeel van de gemeente natuurlijk sterk voelen.

Kan je iets zeggen over de omvang van het werk?

Bruins: "Apeldoorn is een grote gemeente en het werkveld is breed. Van wegen en parken tot begraafplaatsen en riolering. Eigenlijk alles wat je tegenkomt als je uit je tuin of appartement stapt. Een deel is onderhoud, maar het gaat ook om het verder doorontwikkeling van zaken als verkeerstechniek en afkoppelen van regenwater. We doen het echter niet alleen. We maken onze plannen samen met wijk- en dorpsraden, sportverenigingen zamelen afval in en via onderdelen zoals Apeldoorn Rein gaan bewoners ook zelf aan de slag in hun eigen buurt. Alleen zo krijgen we al het werk gedaan.

Wat weten we nog niet over Beheer en Onderhoud?

Bruins: "De passie van de mensen voor hun werk is groot. Het zijn vakmensen van wie de ogen gaan glimmen als ze over hun werk praten. Ik ben trots op een eenheid waar mensen in weer en wind hun werk doen en dusdanig flexibel zijn dat extra werk zoals strooien bij gladheid of begeleiding bij evenementen geen probleem zijn."

Wat zijn de wensen voor de komende jaren?

Cziesso: "De afgelopen jaren is er bezuinigd op beheer en onderhoud. Dit was ook nodig om financieel orde op zaken te stellen. Nu er iets meer ruimte ontstaat, willen we kijken hoe we wat meer kleur aan de stad kunnen toevoegen. Op belangrijke plekken zoals invalswegen, het centrum en ontmoetingsplekken in de wijken willen we wat extra's brengen. Denk aan bijvoorbeeld meer bloembedden. Ook willen we de oudere wijken zoals De Maten een impuls geven. Natuurlijk loopt het verduurzamen van de gemeente hier als een rode draad doorheen".

Reageer als eerste
Meer berichten