Foto:

Zomerschool van start

Dinsdag 21 juli opende wethouder Nathan Stukker op locatie PC Daltonschool ‘t Ichtus aan de Kalmoesstraat de Zomerschool voor veertig kinderen van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst.

APELDOORN - De Zomerschool is voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 6–12 jaar die in de zomerperiode voor twee dagdelen per week weer in de schoolbanken gaan.
Komende 6 weken staan er buddy’s klaar in de vorm van docent-leerlingen, die met hen aan de slag gaan voor de vakken Nederlands en rekenen.
In een ontspannen sfeer kunnen de kinderen werken aan hun ontwikkeling, zo lopen zij straks weer gelijk met hun medescholieren!
Voorzitter Hiske van den Heuvel: ,,Door ons geselecteerde groepstudent docenten staan klaar om met maximaal 2 kinderen aan de slag te gaan met taal en rekenen. Er wordt lesgegeven volgens de methodiek 'Maatwerk'. Dit is een remediërend programma en is voor alle kinderen van toepassing, aangepast op het groepsniveau van het kind. De stof van het afgelopen schooljaar wordt herhaald en door het privéonderwijs kan er ook extra aandacht gegeven worden aan de onderdelen waar het kind meer moeite mee heeft."

De kinderen worden om 9.00 uur ontvangen. Er wordt even bijgepraat en dan gaan de docenten aan de slag. Tijdens het eerste tijdvak wordt er aandacht besteed aan rekenen. Dan is er even een moment van (buiten) spelen en volgen er twee tijdsvakken met tussenliggende pauzemomenten, met taal. De dag wordt steeds afgesloten met een gezellig spel- of muzikaal moment. Om 12.00 uur vertrekken de leerlingen weer naar huis.

,,Door de enorme belangstelling van 123 kinderen hebben wij na een loting 40 kinderen geloot, 8 kinderen per groep met 4 jongens en 4 meisjes. Van een sponsor hebben wij via Bobbie Foundation 3.000 leesboeken gekregen. Alle kinderen krijgen een boekenpakket aangeboden, ook de kinderen die uitgeloot zijn hebben recht op een boekenpakket.''

Alle leerlingen van de Zomerschool ontvangen aan het einde van dit programma een diploma als beloning voor hun inzet. Ook worden zij verwend met een cadeau die hun wordt aangeboden door de Bobbi Foundation. Donderdag 27 augustus wordt de Zomerschool 11.00 uur samen met de ouders feestelijk afgesloten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden