Oprichting Platform Monumenteigenaren in Apeldoorn

Apeldoorn - De gemeente Apeldoorn (afdeling Cultuurhistorie) en de Stichting Apeldoorn Monumenten (SAM-Erfgoed) hebben onlangs een Platform voor Monumenteigenaren opgericht.

Het platform is uniek voor Nederland en heeft als doel alle eigenaren van ‘beschermde panden’ in de gemeente Apeldoorn te ondersteunen bij de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand. Onder ‘beschermde panden’ vallen rijks- en gemeentelijke monumenten, erkende karakteristieke, erkende beeldbepalende en overige panden binnen een beschermd stads of dorpsgezicht. Lid worden van het platform is gratis.

Het Platform heeft als doel om contact tussen deze eigenaren te faciliteren, informatieavonden te organiseren en cursussen aan te bieden. Deze maand wordt een uitnodigingsbrief verstuurd naar alle eigenaren van beschermde panden in de gemeente Apeldoorn.

Meer hierover is te lezen op de webpagina, ondergebracht op de website van de SAM: https://www.apeldoornsemonumenten.nl/platform-monumenteigenaren/

Voor dit najaar (september/oktober) zijn 6 cursusavonden gepland over onderhoud en verduurzaming van monumenten en onderhoudssubsidies. Leden van het Platform kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen aan deze cursussen, verzorgd in samenwerking met de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds en het Gelders Genootschap. Voor deelname aan de cursussen wordt een kleine kostendekkende vergoeding gevraagd van €7,50 per avond. Dit is ook vermeld in bij de brief gevoegde flyer en op bovengenoemde website.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden