Zorgorganisatie Youngster uit Apeldoorn versterkt team

Apeldoorn - Jeroen Kres is vorige maand gestart als teamleider ambulant en woonbegeleiding bij Youngster. Samen met de teamleden is Jeroen verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en behandeling van de jongeren binnen Youngster. 

Binnen het veld begon Jeroen als pedagogisch medewerker en later had hij leidinggevende functies, binnen de jeugdzorg. “Mijn ambitie is het behandelteam van Youngster nog sterker en professioneler te maken in hun dagelijkse werk richting de jongeren. Toegankelijkheid en vanuit structureel overleg afstemmen in de samenwerking met partijen die bij de jongeren betrokken zijn, hechten we vanuit Youngster veel waarde aan. Ik kijk er echt naar uit om hiermee aan de slag te gaan”, vertelt Jeroen.

Jeroen vindt het van belang dat hij zichtbaar is binnen de organisatie; dat de jongeren hem weten te vinden en aanspreken bij problemen of spanningen. “Open en eerlijk gesprekken kunnen aangaan; dat is fundamenteel in de weg naar zelfstandigheid. Als hulpverleners hebben wij hierin een rolmodelfunctie. Bovendien willen we de jongeren een goede basis meegeven, een veilig leef- en woonklimaat. Het is daarom in de begeleiding belangrijk oog te hebben voor hun individuele behoeften, maar ook zicht te hebben op wat minder goed gaat, hun achtergrond, en zeker hun talenten en mogelijkheden. De jongeren komen nu met vertrouwen en plezier bij Youngster en willen echt leren. Die lijn wil ik heel graag doorzetten en uitbouwen.”

Lytitia van Binsbergen versterkt vanaf 1 juni jl. het front office team van Youngster. Lytitia kent haar weg binnen de jeugdzorg en kijkt er enorm naar uit om haar kennis in te zetten voor Youngster. “Ervoor zorgen dat iedere jongere op een passende plek komt waar hij of zij zich positief kan ontwikkelen én dat uiteindelijk de stap naar zelfstandigheid kan worden gezet om weer mee te doen in deze samenleving – dat is het mooiste wat er is”, vertelt Lytitia enthousiast. Lytitia is ruim tien jaar werkzaam binnen de jeugdzorg. De eerste jaren werkte zij op verschillende (behandel) groepen en in gezinnen en de laatste vier jaar als front office verantwoordelijke bij een andere zorgaanbieder in Apeldoorn.

“Het netwerk in deze regio is mij dan ook zeker niet onbekend. Vanuit mijn vorige functie heb ik actief deelgenomen aan regionale overleggen en netwerkbijeenkomsten en ga ik nu vanuit Youngster oppakken. Het is belangrijk dat het netwerk ons nog beter kan vinden en op de hoogte is van het zorgaanbod van Youngster. Een goede samenwerking en relatie met de externe organisaties is ontzettend belangrijk.” Naast haar werkzaamheden bij Youngster, is Lytitia actief als Ambassadeur Jeugd. Vorig jaar heeft zij de leergang – gefaciliteerd door het ministerie van VWS, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW) – gevolgd en succesvol afgerond. “Ik behoorde tot de eerste lichting van deze leergang. Erg bijzonder. Ambassadeurs Jeugd staan voor vakmanschap van de jeugdprofessionals en zetten zich in voor goede hulp aan de jeugd en jongeren. Dit doen wij door stem te geven aan en het gezicht te zijn van de jeugdprofessionals. Wij sluiten aan bij uiteenlopende (landelijke) overlegtafels, bijeenkomsten en initiatieven. Input van de praktijk is hierbij ontzettend belangrijk. Alles voor een betere jeugdhulp!”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden