Foto:

Zomerschool RT-JA in Apeldoorn

Apeldoorn - De Corona periode met het thuisonderwijs is voor veel ouders een pittige tijd geweest.

Sommige kinderen hebben hier juist van geprofiteerd, anderen hebben wat achterstand opgelopen. Thea Princen start een zomerschool van 10 tot 28 augustus in haar eigen praktijk voor remedial teaching “RT-JA” aan de Generaal van Heutszlaan 20 in Apeldoorn.

In een periode van 3 weken kan een kind 8 x individuele begeleiding krijgen op een door u te kiezen moment binnen die 3 weken. De eerste begeleiding wordt gebruikt voor het opstellen van een beginsituatie en een hulpvraag, na (terug)toetsen met behulp van speciale korte toetsen die inzicht gegeven in wat het kind wel en/of ( nog)niet beheerst.

Gedurende de 7 volgende begeleidingen wordt n.a.v. de beginsituatie/hulpvraag ingegaan op de ontstane hiaten. Uw zoon of dochter heeft bv. met rekenen/ spelling wat achterstand opgelopen of heeft de regels niet meer scherp. Met behulp van diverse motiverende remediërende methoden, waar kinderen met plezier mee werken en succeservaringen opdoen, worden de regels weer ingeprent en krijgt het kind meer zelfvertrouwen.

Na 8 begeleidingen ontvangt u een rapport waarin beschreven staat wat de beginsituatie is voor het nieuwe schooljaar en het resultaat van de begeleiding. Handig voor u en handig voor de leerkracht, die op deze manier in 1 oogopslag inzicht heeft en op het juiste niveau kan starten in de nieuwe groep. Ook worden de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart gebracht. Leert het met visuele ondersteuning, heeft het baat bij schema`s of leert het kind juist door te luisteren en/ of het hardop voordoen? Begeleidingen op basis van de kwaliteiten en talenten van uw zoon of dochter.

Thea Princen is 30 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Vele jaren als leerkracht en de laatste jaren als intern begeleider. ,,Mijn visie is “het kind centraal en iets ( nog) niet kunnen is geen probleem, dat is een kans. Mijn hart ligt bij het op weg helpen van kinderen op alle gebieden dus zowel cognitief als op het gebied van zelfvertrouwen en talentontwikkeling. Naast de zomerschool bied ik al 15 jaar professionele hulp aan leerlingen binnen het basisonderwijs, die net dat steuntje in de rug nodig hebben om weer op het gewenste niveau te komen." 

Meer info via de website www.rt-ja.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden