“Dit besluit van de gemeente kwam als een totale verrassing”, verzucht Alex van Luttikhuizen, voorzitter Wijkraad Zuidoost.  (foto Gert Perdon)
“Dit besluit van de gemeente kwam als een totale verrassing”, verzucht Alex van Luttikhuizen, voorzitter Wijkraad Zuidoost. (foto Gert Perdon) (Foto: )

Vrees vernieuwing burgerparticipatie. 'Vaste aan-spreekpunten ambtenaren vallen weg'

Apeldoorn - De gemeente Apeldoorn wil een nieuwe vorm van burgerparticipatie introduceren. Daartoe is een model gepresenteerd, waarbij initiatieven van onderaf bij de burgers moeten ontstaan. Voor die intiatieven kan vervolgens een beroep worden gedaan op een speciaal daarvoor beschikbaar gesteld budget. Gevolg van deze koerswijziging is dat de verordening voor de huidige dorps- en wijkraden (DWR) wordt ingetrokken. De Wijkraad Zuidoost vreest dat hiermee een goed werkend model wordt weggegooid en is een petitie begonnen.

Door Bert Nijenhuis

“Dit besluit van de gemeente kwam als een totale verrassing”, verzucht Alex van Luttikhuizen, voorzitter Wijkraad Zuidoost. “Sinds eind 2018 waren de DWR in overleg over een model, waarmee de burgerparticipatie verbeterd zou worden. De DWR bieden hiervoor een uitstekend uitgangspunt met hun netwerk in de wijken, dorpen en buurten. In het gepresenteerde voorstel herkennen we weinig terug van wat er tijdens de gezamenlijke overleggen is besproken.”

Volgens Van Luttikhuizen kan het intrekken van de vordering voor de DWR worden gezien als een bezuinigingsmaatregel. “Initiatieven vanuit het nieuwe model kosten naar verwachting minder. Als het geld dat daardoor overblijft vervolgens naar de gemeente terugvloeit, is er sprake van bezuiniging.” De Wijkraadvoorzitter constateert drie mogelijke stromingen binnen de gemeente. “Een stroming die gelooft dat dit nieuwe model de burgerparticipatie verbetert. Dan is er een stroming die vindt dat het kind met het badwater wordt weggespoeld. De derde stroming ziet een gelegenheid tot bezuinigen en tot het buitenspel zetten van die ‘bemoeizuchtige’ DWR. Die laatste stroming geeft dat uiteraard niet toe en kan zich simpel achter de eerste groep scharen, waarmee hun doel ook wordt bereikt.”

Als het nieuwe model wordt ingevoerd, ziet Van Luttikhuizen de continuïteit van burgerparticipatie volledig wegvallen. “Wegens gebrek aan vrijwilligers die zich structureel voor de wijk willen inzetten. Hoogstens zal er af en toe nog een actiegroep zijn. Mensen die hun weg naar de gemeente niet weten te vinden – een meerderheid – kunnen nergens meer terecht. Vaste aanspreekpunten voor ambtenaren vallen weg, waardoor het voor de gemeente veel moeilijker wordt vrijwilligers te vinden voor projecten in de wijk. Voor wijkbewoners wordt het lastiger de juiste ambtenaar te vinden voor het ontplooien van een initiatief. Daarvoor komen ze nu bij de Wijkraad. Er valt een groot stuk communicatie naar de inwoners weg en buurtoverstijgende projecten zullen niet langer gecoördineerd worden.”

Van Luttikhuizen zegt ervan overtuigd te zijn dat de gemeente zonder de inbreng van Wijkraad Zuidoost veel meer moeite had gehad bepaalde initiatieven te realiseren. “Daarbij kun je denken aan revitalisatieprojecten, de toekomstagenda en de buurtcamping. Daarbij heeft de wijkraad een communicatiefunctie en is er een signaalfunctie vanuit de buurtraden. Dan zijn er nog het stadsdeelplatformoverleg, de samenwerking met Stimenz en de daaruit voortvloeiende projecten. Ook voor zaken die de wijk in negatieve zin raken – zoals windmolens, geluidsoverlast door snelwegen, hoogspanningsleidingen, vestiging van industrie – zal bij het afschaffen van de DWR geen structurele aandacht of participatie meer zijn.”

Hebben de dorps- en wijkraden (DWR) een toekomst? Alex van Luttikhuizen van Wijkraad Zuidoost heeft er een hard hoofd in. “Maar doen er alles aan om de gevolgen van de plannen onder de aandacht te brengen. Onze petitie is al ruim achthonderd keer ondertekend.”

Van Luttikhuizen bestrijdt dat met het afschaffen van de wijkraden de lijnen tussen burger en gemeente korter worden. “Voor mensen die de weg weten, zijn de lijnen al kort. Mensen die de weg niet kennen, worden van het kastje naar de muur gestuurd. Alles wat de gemeente met de nieuwe plannen beoogt, kan worden bereikt door beter gebruik te maken van het netwerk van de wijkraad."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden