Steungezinnen gezocht

APELDOORN - Onlangs kwamen ze bij elkaar om terug te kijken, vooruit te blikken en bedankt te worden: de eerste lichting InHuis-steungezinnen in Apeldoorn.

Ofwel: gezinnen die zich vrijwillig inzetten om andere, tijdelijk overbelaste, gezinnen een steuntje in de rug te geven. "Het zijn betrokken, bevlogen mensen die kinderen en jongeren uit andere gezinnen een dag(deel) opvangen om de ouders even te ontlasten", zeggen Bianca Lubbers en Ineke Springer, coördinatoren van het project van Stimenz en Humanitas. "Die vrijwillige inzet is ontzettend waardevol, want daardoor kunnen we iets doen voordat problemen toenemen - met alle gevolgen van dien."
De behoefte aan steungezinnen is groot, merken de coördinatoren: "Alleen al in het eerste jaar hebben we 35 hulpvragen ontvangen." Daarom zijn ze dringend op zoek naar nieuwe steungezinnen. "In principe komt ieder Apeldoorns gezin - met of zonder kinderen - in aanmerking. In een gesprek bekijken we wat de wensen en mogelijkheden zijn, zodat we de beste match kunnen maken." Meer informatie: inhuis@stimenz.nl of 06-30193923.

Meer berichten