Vijf jaar WeeWeeCafé in Apeldoorn

Apeldoorn - 'Het is zo vertrouwd om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen in het WeeWeeCafé', zegt Anneke aan de ronde tafel tijdens het drinken van een kopje koffie met wat lekkers erbij. 'De mensen die hier komen zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ieder op zijn of haar manier, maar we hoeven niks uit te leggen, dat is zo prettig.' 

In januari 2015 kwamen voor de eerste keer werkzoekende 50++ bij elkaar in het WeeWeeCafé. Het was in de periode waarin diverse grote ontslaggolven en reorganisaties plaats vonden. Veel mensen een ook 50++ werden geconfronteerd met het verlies van werk.

De Herberg van het Citypastoraat bood onderdak aan het initiatief wat voortkwam uit werkzoekenden zelf en de Diaconie van de Protestantse gemeente. Stimenz en de gemeente ondersteunden het idee en er werd een initiatiefgroep gevormd. Zij stelde zich vervolgens ten doel om samen met de bezoekers een gezellige en vertrouwde omgeving te scheppen, waarbij wij, de werkzoekende 50++, elkaar kunnen helpen door het delen van informatie en ervaringen. 

In de afgelopen 5 jaar zijn 10-tallen thema's de revue gepasseerd, van IOAW tot creatief schrijven, van het vinden van je talenten tot het verwerken van verlies. Onderwerpen als vrijwilligerswerk, UWV, hoe kom ik over, elkaar helpen, waren onderwerp van gesprek. Het lukte de initiatiefgroep altijd om bevlogen mensen te vinden die hierover iets wilden presenteren. En alles wordt gedaan met gesloten beurs vanuit betrokkenheid met de doelgroep. Ook een stadswandeling en een kerstlunch worden jaarlijks georganiseerd.

De doelstelling is na 5 jaar voor de initiatiefgroep, die voornamelijk bestaat uit vrijwilligers, nog steeds actueel. De maandelijkse bijeenkomsten worden nog steeds goed bezocht. Het WeeWeeCafé voorziet voor de werkzoekende 50++ in een bepaalde behoefte, zelfs nu de crisis periode voorbij is. Want het blijkt dat het voor de 50++ nog steeds moeite kost om een passende baan te vinden. Zolang dat speelt zal het WeeWee Cafe een functie blijven vervullen.

Het WeeWeeCafé is iedere 4e donderdagmorgen vanaf 10 uur tot 12 uur geopend en vindt plaats in de Herberg, Deventerstraat 40, Apeldoorn

Programma WeeWeeCafé donderdag 23 januari 2020:

10.00 Opening met koffie en thee

Tot 11.15 uur Thema: Omscholing. Soms valt het enorm tegen om in je oude werk een baan terug te vinden. Het UWV biedt mogelijkheden tot omscholing, overstappen naar een ander beroep of een kansberoep. Eric Sanders van het UWV gaat hierover met ons in gesprek.

11.15 – 11.30 Ontvangst genodigden en media

11.30 – 12.00 Vieren 5 jaar WeeWeeCafé, met taart en een korte terugblik

Meer berichten