"De openbare ruimte is het bindweefsel van de stad", geeft Michiel Bruins (manager Beheer en Onderhoud) aan. (foto Rob Voss)
"De openbare ruimte is het bindweefsel van de stad", geeft Michiel Bruins (manager Beheer en Onderhoud) aan. (foto Rob Voss) (Foto: Rob Voss)

Buitengewoon in Apeldoorn: 'Grote boom staat gelijk aan 10 airco's'

Apeldoorn - Voor veel Apeldoorners is een groene leefomgeving heel gewoon. In onze gemeente staan 10 miljoen bomen en hebben we 2,8 miljoen vierkante meter beplanting en 4,2 miljoen vierkante meter gazon. De slogan "gewoon in Apeldoorn", zou daarmee ook "buitengewoon in Apeldoorn" kunnen zijn.

"De openbare ruimte is het bindweefsel van de stad", geeft Michiel Bruins (manager Beheer en Onderhoud) aan. ,,Het is de plek waar we elkaar ontmoeten, waar we recreëren en sporten. Het groen in die openbare ruimte moet robuust en afwisselend zijn, want het draagt op veel manieren bij aan de kwaliteit van leven in de stad. Voor velen is buiten gewoon, wij vinden het buitengewoon."

Airco's

Het is nu winter, maar de zomers worden steeds warmer en droger. We moeten kiezen voor beplanting die daar tegen kan. Beplanting helpt om de stad te koelen. Bruins: "Een grote boom staat gelijk aan 10 airco's." Als het regent, gaat dat de laatste jaren vaak zo hard dat het water snel wegspoelt. We moeten meer doen om ons water vast te houden, bijvoorbeeld met wadi's of groene daken. De gemeente kan dit zeker niet alleen. "Het vraagt ook om maatregelen van inwoners en bedrijven; als we in tuinen veel tegels eruit halen en bomen planten, zijn we op de goede weg", geeft Bruins aan.

Stress verminderen

Veel studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van groen, stress bij mensen doet verminderen. Dat komt voor een deel omdat het er mooi uitziet, maar ook omdat een groene buitenruimte uitnodigt om te bewegen. Zo hebben kinderen in een aantrekkelijke groene omgeving 15 procent minder overgewicht. Zelfs uitzicht op groen, helpt al bij het herstel van patiënten.

Wie groen zegt, zegt ook ecologie. Steeds meer natuur ontdekt de stad en daarmee wordt de stad ook een ecosysteem. Een stad als Apeldoorn met lommerrijk groen, bermen, plantsoenen met bloemrijk grasland en water zorgt voor een plek voor vogels, vlinders en egels. Bruins: "Ruimte laten voor groei van flora, daar waar dat kan en investeren in voeding rijke bodems waar dat moet. Ook willen we inheemse soorten beschermen en invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop weren. Uiteindelijk is biodiversiteit het doel."

Binnen de gemeentelijke eenheid Beheer en Onderhoud werken zo'n 300 mensen dagelijks in de openbare ruimte. Van deze (vooral) mannen in het oranje zijn 180 in dienst bij de gemeente en werken 120 mensen vanuit de sociale werkvoorziening. Daarnaast worden er jaarlijks circa 100 mensen via een leerwerksetting vanuit de bijstand geschoold voor werken in het groen.

Bruins: "Een prachtige club mensen, die zich in weer en wind inzetten voor de openbare ruimte. Zinvol werk dat we ook in 2020 zullen voortzetten."

Weten wat je zelf allemaal kan doen in tuin of straat? Zie www.apeldoorn.nl/groeninitiatief

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden