Controle buitengebied Noord-Veluwe

Apeldoorn - Op zaterdag 30 november zijn er in de buiten- en bosgebieden rondom Apeldoorn controles uitgevoerd op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot natuur en milieu. Hierbij kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing voor diverse overtredingen.

De controles in de ruime omgeving van Apeldoorn zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk. Verspreidt door het jaar zijn er regelmatig controles in het Gelderse buitengebied. Bij het Groennetwerk zijn boa’s van diverse terrein beherende organisaties aangesloten.

Uiteenlopende overtredingen

Met 17 personen - buitengewoon opsporingsambtenaren en ambtenaren van de politie - is in duo’s van 19.00 tot 02.00 uur het toezicht uitgeoefend in het buitengebied rondom Apeldoorn.

Het bleek opnieuw een nuttige avond waarbij speciaal is gelet op de naleving van onder andere de toegangsbepalingen van natuurgebieden en op de naleving van de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Tijdens statische en dynamische controles zijn meer dan twintig voertuigen onderzocht. Hierbij werd het voertuig grondig gecontroleerd in verband met stroperij en vuurwerk. Er is onder andere bekeurd voor een illegale bomenkap en rijden in een gesloten verklaring. Naast enkele milieuovertredingen zijn ook mensen bekeurd op verkeersovertredingen zoals fietsen zonder verlichting en met een bromfiets rijden op een fietspad. Bij één bestuurder is positief getest op THC. Er werd een dronken man al twee uur liggend op een fietspad aangetroffen.

De actie toonde aan dat toezicht in het buitengebied gewenst is en blijft. Aan deze controle werd deelgenomen door o.a. de Politie, Staatsbosbeheer, het Kroondomein, Omgevingsdienst Noord-Veluwe en de provincie Gelderland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden