Wijkraad Kerschoten zoekt versterking

Apeldoorn - Kerschoten een wijk waar het prettig wonen is, een wijk waar men zich thuis wil voelen. Dat thuisgevoel wordt mede bepaald door de leefomgeving. Wat betreft deze leefomgeving kan De Wijkraad het verschil maken.

Als belangrijke schakel tussen bewoners en gemeente wordt onze mening over elk onderwerp dat wijkbewoners aangaat gevraagd. Dat kan o.a. gaan over vernieuwing van wegen, het openbaar groen, kinderspeelplaatsen, winkelcentrum of de zorg.

,,Onderwerpen die wijkbewoners belangrijk vinden kaarten wij aan bij de gemeente, op deze manier proberen wij een verbindende factor te zijn", zo laat de raad weten. 

Dit gaat niet zonder een voltallig bestuur. Hoe mooi bovenstaande allemaal ook klinkt en hoe graag de twee zittende bestuursleden zich hiervoor willen inzetten. En wel om twee belangrijke redenen. De eerste is dat twee bestuurders niet bij alle zaken 100% kunnen geven. De tweede is dat volgens de statuten het algemeen bestuur uit tenminste 5 personen moet bestaan. 

De volgende bestuursvacatures zijn beschikbaar:

 - Penningmeester: o.a. betalen rekeningen, begroting, maken financieel jaarverslag.
- Secretaris: oa. maken notulen, beheren mails.
- Algemeen bestuurslid: nog te bepalen portefeuille
- Wij willen graag ook een ondersteunende PR commissie voor o.a. het maken van flyers en het wijkblad, bijhouden twitter en de website.

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Joop Gerritsen- van Dalen via haar email-adres joop.kerschoten@gmail.com. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden