Thema-avond: 'bipolaire stoornis' in Apeldoorn

Apeldoorn - Ixta Noa en Korak organiseren woensdag 13 november een thema-avond over ‘Bipolaire stoornis’. Gastspreker en ervaringsdeskundige deze avond zijn ‘Marcel en Marcel’. De ene Marcel was destijds betrokken als verpleegkundige voor mensen met een Bipolaire Stoornis en de andere Marcel probeerde zijn leven na een psychose weer opnieuw vorm te geven. Samen op weg naar stabiliteit en herstel. Middels een dubbelinterview deze avond zullen zij elkaar bevragen over het leven met, en de behandeling van een Bipolaire Stoornis. Verschillende vormen van behandeling en ervaringen met een bipolaire stoornis komen aan bod.

De thema-avond ‘Bipolaire stoornis‘ op woensdag 13 november 2019 is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur met koffie en thee. Locatie: Korak - Herstelcentrum Oost Veluwe, Jean Monnetpark 77, 7336 BB Apeldoorn. Toegang is gratis, aanmelding vooraf niet nodig.

De bipolaire stoornis is een (meestal) terugkerende stemmingsstoornis, waarbij in de tijd afgebakende perioden (episoden genoemd) van manie, hypomanie en depressie elkaar afwisselen. Tussen deze episoden heeft iemand meestal perioden van een normale stemming. Men spreekt ook wel van 'manisch depressieve stoornis' of 'manisch depressiviteit'. De aard en vorm van de aandoening kan individueel zeer verschillen. In overeenstemming met internationale en nationale afspraken wordt in deze zorgstandaard gesproken over bipolaire stoornis of, zoals in de DSM-5, over bipolaire stemmingsstoornis (“GGZ Standaarden”, 2017).                                                        

Ixta Noa heeft het afgelopen jaar diverse thema-avonden over psychologische problematiek georganiseerd. Deze vinden plaats iedere laatste woensdag van de maand in Zutphen en elke tweede woensdag van de maand in Apeldoorn. Tijdens deze avond wordt een actueel thema belicht vanuit zowel expertise als ervaring.

Doel van de avonden is om op een informele manier meer te weten te komen over psychische aandoeningen en het leven wat daarbij hoort. Voor mensen die daar direct of indirect mee te maken hebben, maar ook voor iedereen die wat meer daarover wil weten.

Het Praktijkhuis Ixta Noa is al meer dan 15 jaar een plek in Zutphen waar mensen met een psychisch verleden of heden terecht kunnen. Tijdens de openingstijden is er een laagdrempelige inloop waar ervaringsdeskundigen werken die iets soortgelijks hebben meegemaakt en van daaruit anderen in hun leven verder helpen.

Ixta Noa is een landelijke organisatie, die behalve Praktijkhuizen in Zutphen, Nijmegen, Enschede, Groningen en Leeuwarden, ook online hulp biedt, voorlichtingen geeft in teams, gastsprekers opleidt en op afdelingen van GGZ-instellingen ervaringsdeskundigen inzet.

Meer berichten