Cursus 'Vreemd in de wereld' in de Regentessekerk

Apeldoorn - In Regentessekerk Apeldoorn is in oktober een cursus met drie bijeenkomsten voor vijf euro per keer. Geen opgave nodig. Informatie bij Trude Berkhoff trudeberkhoff@gmail.com, 055 3555236. Maandagmiddagen 7, 14 en 21 oktober van 14 - 16 uur in de  achterzaal Regentessekerk, Regentesselaan 14b.

Vreemd in de wereld door prof. dr. Johan Goud.

'Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' ich wieder aus' (beginregels van 'Die Winterreise' van Schubert). Het is een oude typering van de mens: dat hij/zij vreemd in de wereld komt en er vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet zich telkens nieuw uitvinden, in de diverse relaties waarin hij zijn leven leidt. Het thema 'ballingschap' heeft zo beschouwd een betekenis die ver uitreikt boven de historische gebeurtenissen waar het in eerste instantie naar verwijst. In deze drie bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde, waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij komen iedere keer inzichten van bijbelse, filosofische en literaire oorsprong ter sprake.

In de eerste bijeenkomst (7 oktober) gaat het over Mens en Dier, met bijzondere aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, Eric-Emmanuel Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt. In de tweede bijeenkomst (14 oktober) staat het thema Mens en Mens centraal, de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden. Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht. Tenslotte, op 21 oktober, staat de relatie Mens en God in het middelpunt, met onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht 'Poetry and Religion' van de dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden