Bijbelcursus in de Regentessekerk

Apeldoorn - In de Regentessekerk Apeldoorn start in november een cursus van drie bijeenkomsten voor vijf euro per keer. Geen opgave nodig. Informatie bij Trude Berkhoff, trudeberkhoff@gmail.com, tel. 055 3555236. Maandagmiddagen 4 en 18 november en 2 december, achterzaal Regentessekerk, Regentesselaan 14b. Bijbelcursus Paulus door ds Ton Kaal.

"Paulus gebruikt in Rom. 11 het beeld van de olijfboom voor de Gemeente: een edele vruchtboom, die ondanks nieuwe entingen van wilde loten dezelfde blijft in alle eeuwen, onder het oude en het nieuwe verbond (vs. 16 en 17). Het is een mooi oosters beeld. Het tekent organische groei. Wij zouden voor de bijbel dit beeld ook kunnen gebruiken." Zo begint het boek 'Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament' van Prof. P.A. van Stempvoort, dat uitkwam in 1956. Inmiddels zijn we ruim zestig jaar verder. Met name in de laatste decennia zijn geleerden wat anders naar bijbelteksten gaan kijken en hun organische groei : hoe is een tekst ontstaan? Hoe is de kerk ontstaan? Wie was die Paulus eigenlijk, van wie wel eens gezegd wordt dat er zonder hem nooit een kerk geweest zou zijn? Hoe dacht hij? En in hoeverre komt die vrome fantasie van mensen die later leefden ook in "zijn brieven" al aan het woord?

In drie bijeenkomsten zullen we proberen, lezend in de eerste brief aan de Korinthiërs, de stam te ontdekken waarop de kerk is geënt: de echte Paulus. Voorts om - wat al even interessant is – ook te ontdekken hoe degenen, die op deze stam andere takken hebben geënt, erin zijn geslaagd om het beeld van Paulus drastisch te veranderen. En tenslotte: hoe het komt dat deze literatuur juist in onze tijd weer actueel is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden