Antonius Abt kerk in Loenen bestaat 170 jaar

Loenen - In 1849 werd de katholieke kerk in Loenen in gebruik genomen. En nu na 170 jaar wordt er nog wekelijks gekerkt. Dat heugelijke feit wordt zondag 29 september feestelijk gevierd.

Daarbij wordt speciaal stil gestaan bij de vele vrijwilligers die de kerkgemeenschap over zo'n lange periode hebben ondersteund en mogelijk gemaakt. Na een speciale H. Mis om 10.00 uur is er tot 12.30 uur koffiedrinken in het parochiehuis. Daar zal ook een speciale gast optreden. De vrijwilligers hebben zoveel mogelijk een persoonlijke uitnodiging gekregen, maar mocht u er geen ontvangen hebben, dan mag u dit bericht als uitnodiging beschouwen. Tevens is de kerk op zaterdag 28 en zondag 29 september van 12.00 tot 16.00 uur voor alle belangstellenden geopend. U kunt dan zien hoe mooi de kerk van binnen er na 170 jaar uitziet.

Meer berichten