Vredesweeklezing "De belofte van Wereldvrede" door Zia Reyhani

Apeldoorn - De internationale Dag van de Vrede, op 21 september, is in 2001 ingesteld door de Verenigde Naties. Sinds 1967 organiseert PAX de nationale Vredesweek. Dit jaar loopt de Vredesweek vanzaterdag 21 september tot zondag 29 september.

In het kader hiervan organiseert Bahá'í-Gemeenschap Apeldoorn een avond over "De Belofte van Wereldvrede" geschreven door het Universele Huis van Gerechtigheid, het bahá'í wereldbestuur.

De heer Zia Reyhani zal spreken over de eigen verantwoordelijkheid van de mens om wereldvrede te bereiken, zoals deze in dit document wordt beschreven: waarom zijn wij in deze wereld; wat is de rol die we kunnen vervullen; wat kunnen we zelf doen; hoe kunnen we bijdragen aan de totstandkoming van wereldvrede; wat zouden achterwege moeten laten; hoe kunnen we reageren op negatieve invloeden. Belangrijk is dat wat we zelf kunnen doen: "Laat niet woorden maar daden u sieren".

De lezing vindt plaats in De Stolp, Violierenplein 101, zaal 7, op woensdag 25 september. Ontvangst 19.30, aanvang 20 uur. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

Meer berichten