Stichting bestrijdt gemeente: Het Woud vreest komst windmolens


Het Woud in Klarenbeek, een locatie die gemeente Apeldoorn op het oog heeft voor het plaatsen van windmolens. (foto: Wiebe Alzerda Winkel)
Het Woud in Klarenbeek, een locatie die gemeente Apeldoorn op het oog heeft voor het plaatsen van windmolens. (foto: Wiebe Alzerda Winkel) (Foto: Wiebe Alzerda Winkel)

Stichting bestrijdt gemeente: Het Woud vreest komst windmolens

KLARENBEEK – Een ernstige aantasting van de natuur en de landschappelijke kwaliteit van het Woud. Zo beschouwt een aantal bezorgde omwonenden de mogelijke komst van twee windmolens naar dit gebied, dat ooit deel uitmaakte van het Beekbergerwoud. Om de plannen van de gemeente Apeldoorn te bestrijden, hebben de bewoners de Stichting tot behoud van het Woud opgericht.

Door Bert Nijenhuis

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft onderzoeksbureau Pondera onderzoek gedaan naar mogelijke vestigingslocaties voor windmolens. "Bij dat onderzoek is vooral gekeken naar afstanden tot gevoelige objecten als woningen, snelwegen, spoorlijnen, vliegtuigen en militaire installaties", stelt Wiebe Alzerda Winkel, voorzitter van de stichting.

Natuur

"Normen die voortkomen uit het voorkomen van geluidhinder en het beperken van veiligheidsrisico's. Als je de uitkomsten bekijkt, blijven er slechts een paar kleine locaties over, waaronder het Woud. Pondera heeft naar onze mening onvoldoende rekening gehouden met de natuur en landschapswaarden van dit gebied."

Volgens de stichting passen er simpelweg geen industriële objecten van honderdtachtig meter hoogte in het Woud. "De komst van windturbines zal een bedreiging vormen voor meerdere beschermde diersoorten", voorspelt Alzerda Winkel. "Elke zomer vliegen er zo'n vijftig ooievaars rond. Daarnaast is er een aanzienlijke populatie reeën, die zeer gevoelig zijn voor bewegende slagschaduwen, trillingen en geluid. Volgens experts kan niet worden uitgesloten dat de reeën preventief afgeschoten moeten worden, als hun welzijn door de molens in het geding komt. Het Woud is eveneens het leefgebied van de das, een volgens de Flora- en faunawet beschermde diersoort. Ook leven er beschermde vleermuizen en vogels."

Acties

Door de druk om CO2 neutraal te willen zijn, is de bescherming van het Woud volgens Alzerda Winkel niet langer in goede handen bij de gemeente Apeldoorn. "Het is afhankelijk van de verdere besluitvorming welke acties noodzakelijk zijn. De stichting zal alle juridische middelen gebruiken om de windmolens tegen te houden." Bewoners bij wie de windmolens direct in het zicht zouden komen te staan, zijn een handtekeningenactie gestart. Verder lijken de plannen nog niet tot veel beroering te leiden in Klarenbeek. "Er eerst vooral een gevoel van 'als de gemeente dit wil, gebeurt het toch wel'", constateert Alzerda Winkel. "Er natuurlijk ook voorstanders, voor wie de CO2-neutrale opwekking van energie belangrijker is dan de aantasting van de natuur- en landschapswaarden. Ook wij zijn uiteraard niet tegen het streven om de klimaatdoelstelling te realiseren, integendeel. Het risico bestaat echter dat de gemeente uit het oog verliest dat duurzaamheid verder gaat dan eendimensionaal denken in termen van CO2 en energieopwekking."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden