Schatkamer Onze Lieve Vrouwekerk veilig gesteld

Schatkamer Onze Lieve Vrouwekerk veilig gesteld

Apeldoorn - Op 31 augustus om 14.00 uur zal in Onze Lieve Vrouwekerk aan de  Hoofdstraat te Apeldoorn een bijzondere bijeenkomst plaatsvinden. De voorzitter en pastoor van de Emmaüsparochie, de heer Hermens, de koster,  de heer Pol, en de voorzitter van de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA), mevrouw Van der Zande zullen hun handtekening zetten onder een  overeenkomst waarin de toekomst van "De Schatkamer van de OLV-kerk"  wordt veilig gesteld.

Deze schatkamer herbergt een prachtige collectie spullen van religieuze aard die in vijftig jaar verzameld zijn door de heer Pol. Om er zeker van te zijn dat de collectie in de toekomst bijeen blijft 
benaderde de heer Pol de VOA. Deze vereniging beheert reeds meerdere  cultuurhistorisch waardevolle zaken en de heer Pol was dan ook van  mening dat de collectie bij de VOA het best op haar plaats is. Omdat de  schatkamer de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk in Apeldoorn  zichtbaar maakt, vindt de VOA het belangrijk dat de schatkamer voor  Apeldoorn behouden blijft. Tussen de Emmaüsparochie, de heer Pol en de VOA is nu overeengekomen dat  de parochie en de heer Pol hun deel van de collectie in eigendom  overdragen aan de VOA en dat de VOA de ruimte die nu als schatkamer is  ingericht, mag blijven gebruiken om de collectie aan het publiek te  tonen. De openingstijden van de schatkamer blijven zoals ze zijn (in juli en  augustus iedere zaterdag en de rest van het jaar de eerste zaterdag van  de maand: van 12.30 uur tot 15.30 uur).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden