Subsidie voor Het Donkelsgoed Terwolde

Terwolde – Het Donkelsgoed in Terwolde krijgt van provincie Gelderland een financiële bijdrage voor restauratie. De provincie draagt hieraan bij zodat monumenten behouden blijven, een andere bestemming kunnen krijgen en duurzamer worden.

De historische elementen van de in slechte staat verkerende Rijksmonumentale boerderij Donkelsgoed worden gerestaureerd. Daarnaast wordt de boerderij ook verduurzaamd. En tot slot wordt de boerderij een groepsaccommodatie waarbij de cultuurhistorische waarde behouden blijft. De provincie draagt € 351.992,- bij. Het totale project kost € 739.799,-.

Subsidieregeling 'Functioneel gebruik Erfgoed 2019'
De provincie wil met deze subsidieverlening niet alleen helpen om de monumenten in stand te houden, maar ook het functioneel (her)gebruik en verduurzaming van de historische gebouwen stimuleren. Daarnaast is het ook belangrijk dat de opknapbeurt de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Dit is de 5e keer dat Gedeputeerde Staten een besluit neemt over subsidies van deze regeling. Inmiddels hebben 32 projecten een uitvoeringssubsidie ontvangen en 17 projecten een onderzoekssubsidie.

Meer berichten