Café Doodgewoon over 'van betekenis tot het einde'

Apeldoorn - Dinsdag 23 juli vindt er een dialoog plaats in café Doodgewoon, getiteld: van betekenis tot het einde.

Dit wordt begeleid door getrainde gespreksleiders van de gelijknamige coalitie van Betekenis tot het Einde. Er wordt stilgestaan bij ervaringen, ideeën en beelden rondom het levenseinde.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij uw ervaringen, ideeën, beelden of wensen als het gaat om het levenseinde. We luisteren naar elkaars verhalen en ontdekken wat van betekenis is. De volgende thema's worden besproken; Hoe kun je voor elkaar van betekenis zijn rondom het levenseinde? Wat is van waarde in het gesprek over het levenseinde? Welke wensen heb je? We willen bereiken dat deelnemers geïnspireerd en met verrijkte inzichten naar huis gaan en hun wensen aan dierbaren kenbaar maken. De getrainde gespreksleider van de coalitie Van Betekenis tot het Einde zorgt voor een respectvolle omgeving waarin iedereen tot recht komt.

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema's over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe

Telefoon: 06- 36581651

Datum Dinsdag 23 juli 2019

Thema Dialoog: van betekenis tot het einde

Locatie Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn

Tijd Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur

Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden