Pingsdorf-scherf (900-1200) met handafdruk van de vroegmiddeleeuwse maker (CODA Depot). (Foto Harry Schotman).
Pingsdorf-scherf (900-1200) met handafdruk van de vroegmiddeleeuwse maker (CODA Depot). (Foto Harry Schotman).

Symposium onthult nieuwste vondsten vroegmiddeleeuwse Veluwse ijzerwinning

Apeldoorn - Recente opgravingen en onderzoeken werpen nieuw licht op de ijzerindustrie op de Veluwe in de vroege middeleeuwen. Deze nieuwste vondsten worden binnenkort onthuld tijdens het Symposium Wolven en slakken: ijzerwinning op de Veluwe, dat op vrijdagmiddag 17 mei plaats vindt in CODA Apeldoorn.

Archeologen en experts van onder andere de gemeente Apeldoorn, onderzoeksinstellingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geven toelichting op de ontdekkingen. Het symposium is interessant voor een breed publiek, als inleiding of als verdieping op het onderwerp. Aanmelden voor het symposium op 17 mei kan via: www.coda-apeldoorn.nl/ijzerwinning. In CODA Museum is tot en met 16 juni de gelijknamige overzichtstentoonstelling Wolven en slakken: ijzerwinning op de Veluwe te zien.

Sinds kort komen er steeds meer nieuwe gegevens aan het licht die duidelijk maken dat de omvang van de vroegmiddeleeuwse ijzerproductie indrukwekkend moet zijn geweest. Zo lijkt het erop dat de periode waarin de ijzerindustrie plaats vond veel langer is dan eerder werd aangenomen en mogelijk duurde van de vijfde tot de twaalfde eeuw na Christus. Ook zijn er veel meer vindplaatsen die met deze ijzerindustrie in verband kunnen worden gebracht en blijken het gebied en de intensiteit van de productie veel groter dan verwacht. Door experimenteel onderzoek en door een nieuwe techniek om de herkomst van ijzer te kunnen bepalen, zijn er recent meer gegevens bekend geworden.

Tijdens het symposium wordt ook het nieuwste SAGA-rapport gepresenteerd, 'Het grote zand. Archeologische resten in het Spelderholt', een onderzoek van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA), met onder andere aandacht voor de onlangs herontdekte oudste proefsleuven van Nederland van de archeoloog Albert Egges van Giffen uit 1938.

Informatie over het symposium en de tentoonstelling is ook te lezen op www.coda-apeldoorn.nl/ijzerwinning.

Het Symposium Wolven en slakken: ijzerwinning op de Veluwe op 17 mei is een initiatief van de Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA) en de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA).

Meer berichten