Het was noch voor de vrede noch om politieke redenen dat Sinout in 1997 vanuit Egypte naar Apeldoorn kwam. "Mijn vrouw is Nederlandse en we moesten kiezen tussen beide landen. " (foto Gert Perdon)
Het was noch voor de vrede noch om politieke redenen dat Sinout in 1997 vanuit Egypte naar Apeldoorn kwam. "Mijn vrouw is Nederlandse en we moesten kiezen tussen beide landen. " (foto Gert Perdon) (Foto: )

Vredesweek in vreedzaam Apeldoorn: Ragaiy Sinout Vredesambassadeur

APELDOORN –  Het kan nauwelijks een verrassing worden genoemd dat Ragaiy Sinout unaniem is verkozen tot Vredesambassadeur Apeldoorn 2019. Niet dat er in de gemeente veel sprake is van misstanden en onvrede tussen verschillende bevolkingsgroepen, maar als er eens een brandje geblust moet worden, is Sinout daarvoor de aangewezen persoon. Tijdens de Vredesweek – die dit jaar duurt van 21 tot en met 29 september en als thema 'Vrede verbindt over grenzen' heeft – zal hij verschillende activiteiten bijwonen en opluisteren met toepasselijke, zelfgeschreven gedichten.

Door Bert Nijenhuis

Het was noch voor de vrede noch om politieke redenen dat Sinout in 1997 vanuit Egypte naar Apeldoorn kwam. "Mijn vrouw is Nederlandse en we moesten kiezen tussen beide landen. De eerste keer dat ik hier was vond ik alles – land, stad en omgeving – zo mooi dat de keuze niet heel moeilijk meer was. Wat een mens nodig heeft, heb je hier voor handen. Desondanks was het best een grote stap om mijn vaderland te verlaten. Maar ik voel me inmiddels honderd procent Apeldoorner en dat geldt zeker ook voor mijn kinderen."

De kersverse Vredesambassadeur zegt zich gelukkig te prijzen dat hij in Apeldoorn snel aan slag kon als trajectbegeleider voor nieuwkomers. In die functie helpt hij tot op de dag van vandaag allochtonen bij integratie en andere vraagstukken. "Als ik vertel dat Apeldoorn vijftien procent niet-westerse inwoners telt, gelooft niemand me", lacht Sinout. "Dan krijg ik de vraag: 'Waar zijn ze dan?' Dat komt doordat deze groep niet in negatieve zin opvalt. Wat vooral te maken heeft met de kerkelijke cultuur en het rustige karakter van Apeldoorn. Iedereen mag hier meedoen, welke etnische achtergrond je ook hebt. Voormalig wethouder Paul Blokhuis bezocht continu verschillende etnische groepen, zelfs op zondag. Bewonderenswaardig. Tijdens de vorige Vredesweek hing bij een Apeldoornse moskee de regenboogvlag uit. In welke andere gemeente kan dat?"

Niet dat er nooit een wanklank is, maar door snel te signaleren en anticiperen, blijven volgens Sinout problemen als radicalisering uit. "Wederzijds begrip is zo belangrijk. Daarom gaan we altijd op een niet betuttelende manier met de verschillende etnische groepen in gesprek. Als je een gemeenschap daarbij zelf verantwoordelijkheid geeft, worden de problemen vaak intern al opgelost. Syrische vluchtelingen leer ik om niet in conflicten te denken en iedereen op een open manier te benaderen. Wat heus niet altijd makkelijk is als je uit een oorlogsgebied komt."

Als Apeldoorn zo vreedzaam en vrij van misstanden is, waarom dan toch een Vredesweek organiseren en een Vredesambassadeur aanstellen? "Omdat het goed is stil te staan bij wat we hebben en te benadrukken dat vrede geen vanzelfsprekendheid is", reageert Sinout stellig. "Vrede is geen luxe, maar een levensbehoefte." Om de goede vrede te bewaren is het naar de mening van de Vredesambassadeur zaak waakzaam te blijven. "Ik maak me bijvoorbeeld best zorgen om het populisme in de politiek. Als populisten maar vaak genoeg tegen bepaalde bevolkingsgroepen blijven zeggen dat ze er niet bij horen, is de kans aanwezig dat ze zich daar naar gaan gedragen. Tegelijkertijd is het net zo belangrijk om de invloed die autoritaire staatshoofden hier willen uitoefenen te bestrijden."

Het Beraad van Kerken Apeldoorn, enkele leden van Het Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn en Mudanthe hebben in 2009 het initiatief genomen om Apeldoorn deel te laten nemen aan de Vredesweek. Diverse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties worden jaarlijks uitgenodigd om op eigen wijze een aandeel te leveren aan het programma.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden