Drie koren zingen de Passion in Eerbeek

Eerbeek - De koren Con Spirito uit Loenen, Timeless uit Vaassen en Rubato uit Apeldoorn hebben, na onderling overleg, besloten om gezamenlijk de, inmiddels bekende, Passion uit te voeren. Aangezien Corné de Haan de dirigent van alle drie de koren is, ligt samenwerking wellicht voor de hand.

De versie die deze koren gaan uitvoeren noemen ze Passie en Pasen en dat heeft te maken met de keuze waarop je het passieverhaal begint en eindigt. Initiator en inspirator Corné de Haan heeft ervoor gekozen om te beginnen bij de intocht in Jerusalem en om te eindigen bij Pasen.

De koren worden op de piano begeleid door Irene de Haan. Dan is er nog de niet te onderschatten rol van verteller. De organisatie is blij, dat Hans van Driel uit Loenen dit op zich heeft genomen.

De uitvoering vindt plaats op zondag 14 april, Palmpasen, in de grootste zaal van het multifunctioneel centrum Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek. De zaal biedt ruimte aan 200 personen. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten à € 5,00 zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Deze prijs is inclusief een kop koffie of thee. Vandaar dat u al vanaf 13.30 uur welkom bent.

Meer berichten