Natuurbrug Asselsche Heide geopend

Apeldoorn - Na een bouwperiode van een klein jaar is de natuurbrug op de Asselsche Heide klaar. In juni 2018 is de bouw van de natuurbrug gestart. In december 2018 zijn de liggers over de sporen geplaatst en begin deze maand is de bouw afgerond.

Het natuurgebied De Veluwe wordt doorkruist door het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het spoor loopt dwars door de Asselsche Heide en vormt een barrière voor dieren. ProRail heeft een natuurbrug over het spoor gebouwd, zodat de dieren veilig van de ene kant naar de andere kant kunnen. Samen met andere natuurbruggen in dit gebied zorgt de natuurbrug Asselsche Heide ervoor dat Noord- en Zuid Veluwe weer aan elkaar verbonden worden.

In het gebied komen edelherten, reeën en wilde zwijnen voor, maar ook diverse kleine zoogdieren en een groot aantal reptielen, amfibieën en insecten. Met de aanleg van een natuurbrug is het leefgebied vergroot en kunnen dieren zich beter verspreiden en voortplanten. De natuurbrug is nu nog kaal. Het is de bedoeling dat de brug uiteindelijk wordt begroeid door heidevegetatie.

De natuurbrug op de Asselsche Heide is één van de natuurbruggen die vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is gebouwd. Met de bouw en het intensieve gebruik van spoorwegen, vaarwegen en autowegen zijn natuurgebieden in de afgelopen decennia versnipperd geraakt. Daardoor hebben dieren en planten soms een onnatuurlijk klein leefgebied. Het MJPO is een samenwerking van het Rijk, de provincies en ProRail. Er zijn zo'n 215 knelpunten – plekken waar leefgebieden doorsneden worden - in kaart gebracht, waarvan 79 rondom het spoor. ProRail werkt aan het oplossen van die spoorknelpunten. Zo leggen ze bijvoorbeeld natuurbruggen en tunnels voor dieren en planten aan.

Vorig jaar opende ProRail al de natuurbruggen bij Kootwijkerzand en Duinpoort. Later dit jaar openen ze ook natuurbrug De Mortelen, vlakbij Eindhoven. Daarnaast komen er nog natuurbruggen over het spoor bij Hilversum en Nijverdal.

Meer berichten