Herenboeren Groote Modderkolk in stroomversnelling

Loenen - 26 juni 2018. Misschien was je erbij... Het was de dag waarop Herenboeren Nederland en Natuurmonumenten samen een informatieavond hielden op De Groote Modderkolk in Loenen.

Doel van de avond was het verkennen van het draagvlak om op gronden van Natuurmonumenten een Herenboerderij te stichten. ,,Nu, ruim acht maanden later, kunnen we concluderen dat het aan wilskracht en draagvlak niet ontbreekt. Vele duizenden mensen in de regio kennen van ons bestaan, honderden huishoudens volgen ons actief waarvan er ruim 70 daadwerkelijk een intentieovereenkomst hebben getekend", zo laten de kartrekkers van Herenboeren Groote Modderkolk weten.

 Er doen zich momenteel ontwikkelingen voor die het mogelijk maken om met een kleiner aantal Herenboeren van start te gaan. In plaats van 200 starten met 100. ,,Ons initiatief zit dus in een stroomversnelling. Wel is er dus nog één maar... we moeten voor 1 april wel groeien naar 100 huishoudens, 100 huishoudens die ook echt lid worden van de nog op te richten coöperatie."

Daarom is er weer een info-ochtend op zaterdag 23 maart van 10-13uur. Van 10-11 uur een verkorte presentatie over het concept Herenboerderij. Van 11-13 uur een presentatie over de intentieverklaring en een rondleiding over de toekomstige percelen. Daarna is er tijd en ruimte tot het tekenen van de intentieverklaring.

https://grootemodderkolk.herenboeren.nl https://www.facebook.com/herenboerengrootemodderkolk

Meer berichten