Vriendenbijeenkomst Stichting Vrienden van park Zuidbroek

Apeldoorn - Stichting Vrienden van park Zuidbroek nodigt belangstellenden hartelijk uit de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst is op maandag 18 maart in de grote zaal van het Kristal; aanvang 19.30 uur. Na een kort formeel gedeelte staan er twee onderwerpen centraal.

Ontstaan en betekenis van het Labyrint
* Mw. Ursula Bouwmeester geeft een presentatie over het traditionele labyrint
* Bestuurslid Jan Bulthuis belicht een andere vorm: het spiraalvormige labyrint
* Vragen en gedachtewisseling over de mogelijke verrijking van het park met een labyrint

De waterplas aan de oostzijde van de waterplas groeit dicht. Het bestuur wil het oorspronkelijke beeld herstellen.

*Presentatie en actieplan door voorzitter Joost Huijsman
* Gedachtewisseling en verkenning draagvlak

Nadere info: Joost Huijsman, 0651359088 of joosthuijsman@gmail.com

Meer berichten