Foto: Harry Mulder

Partij voor de Dieren wil vuurwerkvrije zones voor dieren

Apeldoorn - De Partij voor de Dieren gaat aanstaande donderdag in de Apeldoornse gemeenteraad pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones voor dieren.

Omdat dieren zelf geen vuurwerk afsteken maar dit wel veel overlast voor ze veroorzaakt wil de partij dat de Apeldoornse parken vuurwerkvrij worden. Bepleit wordt om dit jaar bij wijze van proef het Matenpark, Mheenpark, Zuiderpark, Sprengenpark en Oranjepark te verklaren tot vuurwerkvrije zone. Op deze manier beschikt elke wijk ook over een vuurwerkvrije hondenuitlaatplaats. Voor de volgende jaarwisseling wil de Partij voor de Dieren dat deze zones definitief vuurwerkvrij worden.

Vuurwerk veroorzaakt niet alleen aanzienlijke schade en overlast voor mensen, maar ook voor dieren en milieu. Mensen kiezen er zelf voor om vuurwerk af te steken, dieren niet. Hoewel Apeldoorn het goed doet op het gebied van dierenwelzijn ontbreekt het hier nog aan vuurwerkvrije zones op plekken waar veel dieren komen. Daar wil de Partij voor de Dieren graag verandering in brengen.

Uit onderzoek van de Stentor blijkt niet alleen dat bijna de helft van de Apeldoorners een vuurwerkverbod wil, maar ook dat meer dan de helft van de Apeldoorners overlast ervaren voor hun huisdieren. Veel honden zijn bang voor vuurwerk waardoor het uitlaten van honden tijdens de jaarwisseling een probleem is. Daarnaast wonen er in de parken wilde dieren die overlast ervaren en letsel op kunnen lopen door het afsteken van vuurwerk. 

De Apeldoornse inwoners informeren over de vuurwerkvrije zones moet onder meer gebeuren via de verkooppunten voor vuurwerk.

Meer berichten