Onverhard pad langs Kanaal Zuid tijdelijk deels afgesloten wegens asbest

Apeldoorn - Een stuk van het onverharde pad langs Kanaal Zuid is vanaf vrijdag 7 september helemaal afgesloten. De oorzaak is de vondst van asbest en de sanering hiervan. Een stuk pad van circa 100 meter is nu afgesloten, net ten zuiden van de BMX-club, langs de grondwal met het woonwagenterrein. De rest van het pad is niet verontreinigd.

Het pad langs Kanaal Zuid tussen de Marchantstraat en de Lange Amerikaweg is sinds 16 augustus afgezet na de vondst van asbesthoudend materiaal. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat verontreiniging met asbest is aangetroffen in de fundering van een deel van het pad. Het betreft een stuk van circa 100 meter, ter hoogte van de plek waar ook de eerste asbeststukjes zijn aangetroffen. Met hogere bouwhekken is nu het te saneren deel van het pad afgesloten.

Nieuwe afzetting
Het betreffende deel van het pad is nu afgezet met een hoger hekwerk, dat de doorgang blokkeert. Dit is dus het gedeelte net ten zuiden van de BMX-club, langs de grondwal met het woonwagenterrein. De BMX-club blijft bereikbaar. 

Aanpak
De verontreinigde grond wordt zo snel mogelijk afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Omdat er een saneringsnoodzaak is, zullen de werkzaamheden snel plaatsvinden. 

Gezondheid
De risico's voor de volksgezondheid zijn heel laag. Dit komt omdat dit type asbest hechtgebonden is en onder in de verharding ligt. Hechtgebonden betekent dat er weinig vezels vrijkomen in de lucht die ingeademd kunnen worden. Ook is het risico op inhalering van eventuele vezels laag in situaties als deze. Dit komt doordat er altijd maar een kortstondig moment van bezoek van deze plek is waar het asbest gevonden is.

Meer berichten