KWF Kankerbestrijding vrijwilligersafdeling Apeldoorn zoekt vrijwilligers voor de collecte

Apeldoorn - Eén op de drie mensen krijgt ooit kanker. Bijna iedereen krijgt er dus zelf of in zijn directe omgeving mee te maken. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek organiseert KWF Kankerbestrijding daarom elk jaar de collecteweek.

In de eerste week van september van 2 t/m 8 september zetten ruim 100.000 vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Want onderzoek helpt. Elke euro die de collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Word ook collectant
De collecteweek is een enorme operatie die van levensbelang is. Helaas worden op dit moment nog niet alle 6,3 miljoen Nederlandse huishoudens bereikt. Daarom zijn ook dit jaar weer nieuwe collectanten nodig. Met slechts een paar uur per jaar draag je als collectant bij aan een wereld met minder kanker. KWF Kankerbestrijding besteed veel aandacht aan de collecte en de collectanten. Landelijk zullen ook campagnes met tv- en radiocommercials gevoerd worden en een campagne via social media. Alle ruim 100.000 vrijwilligers door het hele land vormen de basis van KWF Kankerbestrijding. Elk jaar zorgen zij ervoor dat in de eerste week van september een fantastisch bedrag wordt opgehaald. Dit is een onmiskenbare bron van inkomsten voor de strijd tegen kanker.

Word ook districtshoofd of wijkhoofd
Binnen de vrijwilligersafdeling Apeldoorn zijn er ook vacatures voor districtshoofden en/of wijkhoofden. Districtshoofden en wijkhoofden spelen een belangrijke coördinerende rol in het welslagen van de collecte en zijn een onmisbare schakel hierin.

Geef je nu op als KWF-collectant, districtshoofd of wijkhoofd. Ga naar kwf.nl/collecte of mail aan info@kwfapeldoorn.nl

Meer berichten