Foto: E. Vink

Verbouwing kerkcentrum De Drie Ranken en Afscheidshuis De Oversteek

Apeldoorn - Het laatste gedeelte van stadsdeelcentrum De Eglantier wordt in de aankomende periode uitgebreid met een supermarkt, een aantal kleinere winkels en 30 woningen aan de Eglantierlaan.

Om dit alles mogelijk te maken zullen Kerkcentrum De Drie Ranken en Afscheidshuis De Oversteek als eerste in dit project worden verbouwd en aangepast om deze uitbreiding mogelijk te maken. Deze aanpassing zal ongeveer 9 maanden in beslag nemen. Zoals u begrijpt heeft dat gevolgen voor de huisvesting. Afscheidshuis De Oversteek zal in die periode helemaal zijn deuren moeten sluiten aan de Eglantierlaan in verband met omgevingslawaai en bouwactiviteiten, dus is er gezocht naar een tijdelijke locatie.

In samenspraak met de Gemeente Apeldoorn is deze gevonden in het voormalige gebouw van basisschool de Gong aan de Warenargaarde 225 en hebben wij per 1 juni, 3 lokalen ingericht om deze als tijdelijke afscheidslocatie te gaan gebruiken.

Om de buurt zo min mogelijk te belasten maken wij gebruik van de ingang aan kant van de gymzaal en de kinderboerderij. Wij staan dan met de rouwwagen volledig uit het zicht van de woningen in de buurt. Er zullen geen uitvaartdiensten plaatsvinden in de school, het is echt bedoeld als afscheidslocatie voor de familie's die gebruik maken van de diensten van Uitvaartverzorging De Oversteek.

Over 9 maanden (geplande bouwtijd) zal de verbouw van het pand volledig zijn afgerond, verlaten zij de Warenargaarde weer en gaan terug naar het vertrouwde adres aan de Eglantierlaan 201 in Apeldoorn. Op 15 juni a.s. is er van 16.00 tot 19.00 uur de mogelijkheid om de tijdelijke locatie te bezichtigen.

Meer berichten