Tien samenwerkende regiogemeenten beëindigen contract met zorgaanbieder in belang cliënten

Apeldoorn - Tien regiogemeenten hebben de overeenkomst met een zorgaanbieder voor begeleiding in de thuissituatie per direct beëindigd. De gemeente kreeg signalen van cliënten en familieleden waaruit bleek dat de toegekende zorg niet werd verleend maar wel in rekening werd gebracht bij de gemeenten. 

Ook kon de zorgaanbieder kon niet aantonen dat de medewerkers over de vereiste diploma's en verklaring omtrent gedrag beschikten. Dat was voor de colleges van de tien deelnemende gemeenten aanleiding om de beide overeenkomsten per direct op te zeggen. 

De cliënten van deze aanbieder worden nu begeleid naar een andere aanbieder. Cliënten van deze aanbieder komen dus niet zonder zorg te zitten.

De regiogemeenten vinden de zorg voor kwetsbare mensen uit de samenleving belangrijk en daar hoort bij dat de zorg die nodig is ook daadwerkelijk geleverd wordt.
 

Meer berichten
Shopbox