Open dag Caesarea

Ugchelen - Op zaterdag 17 maart opent Huis en Haard Beschermd Wonen Caesarea van het Leger des Heils haar deuren voor publiek. Bewoners en medewerkers geven van 10.00 tot 14.00 uur rondleidingen in- en om het pand op het terrein van landgoed Caesarea aan de Hoenderloseweg 108 in Ugchelen.

Huis en Haard is een beschermde woonvorm voor mensen met verslavingsproblematiek, daarnaast spelen vaak andere problemen mee. Het doel van Huis en Haard is dat deelnemers zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. ,,Dit doen we onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding en werk. Zo dragen we bij aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken samen met de bewoners aan 'herstel van het gewone leven'. Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging", aldus een woordvoerder.

www.legerdesheils.nl/gelderland

Meer berichten

Shopbox