Geluk is niet dingen 'hebben'

Apeldoorn – 'Gelukkig zijn, wie wil dat nou niet?' Jammer genoeg vertalen veel mensen 'geluk' naar 'bezit', naar 'hebben'. De consument moet kopen, steeds meer. Hebben, hebben, hebben. 'Reclameboodschappen leren ons dat al van jongs af aan. Vanuit advertenties en commercials lachen mooie en zeer gelukkige mensen je toe en sporen je aan te doen wat zij hebben gedaan, te kopen wat zij hebben gekocht, om net zo gelukkig te worden als zij.' 

Dirk van de Glind, docent Levensbeschouwelijke Vorming (Apeldoorn) schreef 'Leef wat je bent', uitgegeven door Uitgeverij Van Warven (Kampen). 

Mislukkeling
'Gelukkig zijn, we willen het allemaal', stelt Van de Glind. 'En toch slagen velen er niet in gelukkig te zijn en zijn lusteloosheid en depressiviteit, ook onder jongeren, geen uitzonderlijke verschijnselen. Geluk lijkt iets te zijn waar je achteraan moet hollen en je voelt je al gauw een mislukkeling als je het niet bereikt. Geen wonder dat veel mensen zich ook nog eens opgejaagd en gestrest voelen: we moeten allemaal zo veel... Punt is', zo stelt de auteur, 'dat geluk niet iets is wat je kunt hebben zoals je een fiets hebt. Hoe harder je er achteraan holt, hoe moeilijker het is haar te bereiken. Hoe drukker je je maakt om haar te vinden, hoe onrustiger je wordt.'
Van de Glind: 'Gelukkig word je niet door geluk na te jagen. Gelukkig word je door zinvol te leven; door in overeenstemming te leven met wie je Bent: liefde en schoonheid.'

Rijkdom in jezelf
'Als mensen richten we onze telescopen op de oneindigheid van onze buitenwereld. Maar waarom zou je geen telescoop bouwen om diep te kunnen kijken in de oneindigheid van je binnenwereld? Waarom zou je je gevoeligheid niet ontwikkelen en je antennes scherpen voor wat er diep in je leeft? Ik beloof je dat het de moeite waard zal zijn. Er ligt namelijk een enorme rijkdom in je opgetast.' De auteur weet het zeker: 'Wanneer je de rijkdom 'buiten' vanuit je innerlijke rijkdom tegemoet kunt treden, dan zal dat je diepe vreugde en geluk schenken. Het zal je helpen de rijke mens te zijn die je bent: vol van liefde en compassie.' Kortom: we hebben bar weinig materiële zaken nodig om ons echt gelukkig te voelen.

Meer weten?
Lees zijn boek en begin vandaag aan een beter leven voor jezelf en je naasten. Leef wat je bent, Dirk van de Glind, ISBN 97 894 9242 13 88, Uitgeverij Van Warven, Prijs: 19,90 euro; 260 pagina's. 
 

Meer berichten