Foto: Wilco Westrik

De Tegenlicht Meetups starten weer

Apeldoorn - Volgens de Britse econoom Kate Raworth zou onze economie moeten functioneren volgens het model van de donut. Mét groei, maar dan binnen gestelde grenzen. Staat ons economische gedrag in dienst van groei en winst of dient het de mens en planeet? Daarover wisselen wij van gedachten en proberen u te inspireren aan de hand van sprekers en een panel. Wij leggen hierbij een link met Apeldoorn en de verkiezingen. De inloop is vanaf 19:30 uur en we beginnen om 20:00 uur in het ACEC gebouw Roggestraat 44 Apeldoorn. De toegang is gratis maar evt. consumpties moeten worden betaald.

Meer berichten