Logo apeldoornsstadsblad.nl
3FM Serious Request

Kerstpot verplaatst vanwege Serious Request

Apeldoorn - Vanwege het glazenhuis van Serious Request is de plaats van de kerstpot van het Leger des Heils in het centrum in de laatste week voor kerstmis gewijzigd. Op donderdagavond 21 december en zaterdag 23 december zijn de kerstpotten in het centrum te vinden:

hoek Stationsplein/Stationstraat.

De mensen van het Leger des Heils dragen de actie van Serious Request een warm hart toe en hopen dat er een geweldig bedrag wordt bijeengebracht voor het opsporen van vermiste kinderen die na een ramp hun familieleden zijn kwijtgeraakt. Het Leger hoopt ook dat de kerstpotten voldoende zullen opbrengen om de rekeningen voor de kerstactiviteiten te kunnen betalen.

De opbrengsten van de kerstpot zijn bestemd voor het uitdelen van kerstpakketten, kerstattenties en voor het organiseren van kerstvieringen. Voor wie de kerstpot heeft gemist is er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid een gift over te maken op bankrekening: NL51 RABO 0393 1158 87 onder vermelding ‘kerstpot’.

Meer weten: bel 06-25152176

Meer berichten

Shopbox