Logo apeldoornsstadsblad.nl

Interessante lezing 'Romeinse limes en waterwerken'

Eerbeek - Oudheidkundige Vereniging "De Marke" nodigt u uit voor de heel interessante lezing "Recente ontwikkelingen rondom de Romeinse limes en waterwerken in het oostelijk deel van de Rijndelta" op donderdagavond 23 november 2017, aanvang 20.00 uur, in zaal De Korenmolen aan Kanaalweg 3 te Eerbeek.

De heer drs. Jan Verhagen, archeoloog en bioloog, verzorgt de informatieve lezing. Hij voert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een promotieonderzoek uit naar de Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta. Dit is een onderzoek op het grensvlak van bodemkunde en archeologie.
In tegenstelling tot de westelijke helft van Nederland is er over de Romeinse limes in Gelderland en de aangrenzende gebieden in Utrecht en Duitsland nog veel onduidelijk. Dit geldt met name langs de Nederrijn tussen Arnhem-Meinerswijk en Vechten. Door een nieuwe identificatie van Romeinse plaatsnamen in dit gebied lijken oude zekerheden te zijn weggevallen. Hoe moeten we hiermee omgaan in relatie tot de Unesco-nominatie van de Nederlands-Duitse limes? Er komen ook nog steeds nieuwe locaties tevoorschijn, zoals onlangs een tot nog toe niet bekende legioensvesting ten oosten van Kleef.

De Romeinse waterwerken dienden ter bevordering van het transport over water. Niet alleen rivieren werden benut, maar er werden ook routes gecreëerd door het graven van kanalen en de bouw van dammen, watermanagement avant la lettre. Hoe zit het met de theorieën die in de loop der jaren ontstonden over de ligging van de befaamde Drususgracht, waardoor schepen voeren met troepen ter onderwerping van Germanië? Was dit de Gelderse IJssel? Recente veldonderzoeken proberen hier een begin van klaarheid in te brengen.
Het bestuur Oudheidkundige Vereniging "De Marke" verwacht dat het een interessante avond wordt en nodigt haar leden, introducés en belangstellenden van harte uit naar Eerbeek te komen.

Meer berichten

Shopbox