Schola Gregoriana ISALA hervat repetities

Apeldoorn - De maatregelen rond Covid19 hebben ook de Schola Gregoriana ISALA hard geraakt.

Waar koren in het algemeen al strikte beperkingen kregen, omdat zingen de verspreiding van aerosolen zou bevorderen, is de leeftijdsopbouw van de Schola een extra reden geweest om de repetities voor onbepaalde tijd op te schorten. Even het geheugen opfrissen: Een Schola Gregoriana is de latijnse naam voor een koor, dat gregoriaans zingt. Het Gregoriaans stamt uit de middeleeuwen als kerkzang in de christelijke liturgie. De naam ISALA wijst er op dat de groep zangers komt uit het stroomgebied van de Ijssel, van Twello tot Doesburg.

Het betreft een zelfstandige, niet-kerk- gebonden Schola. Er zijn enkele ervaren schola-zangers in de groep, vanuit de katholieke zang-traditie. Maar ook zangers met een andere achtergrond. De Schola heeft als doelstelling om het gregoriaans als cultureel erfgoed in stand te houden, en om de inspiratie uit het gregoriaans voor meditatie en bezinning te benutten. De Schola heeft haar oefenlocatie in het Boshuis te Klarenbeek, waar e´e´nmaal in de 14dagen wordt gerepeteerd.

Uiteraard heeft de groep in de lockdown onderling contact onderhouden en dan blijkt bij elke gelegenheid dat naast de vriendschappelijke gezelligheid, het samen zingen van die specifieke, sfeervolle zang node gemist wordt. Immers, gregoriaans is meer dan alleen samen zingen. Juist in deze spannende tijd, kunnen de klanken van het gregoriaans zowel zangers als toehoorders helpen zich even over te geven aan rust en bezinning en energie op te doen voor de uitdagingen van de corona-perikelen. ‘En het wordt tijd dat we weer gaan zingen en weer mensen bijeenbrengen om de sfeer ervan samen te delen’ aldus de Doesburgse zanger Wil Wools. Gelukkig gaat de vaccinatie daartoe weer ruimte geven.

Daarom zijn weer enkele optredens in voorbereiding, welke in 2020 zijn opgeschort. De zangers hopen dat er in augustus groen licht zal zijn om weer evenementen te verzorgen.

Zo staan optredens in de Catharinakerk te Doetinchem en de Grote Kerk in Apeldoorn in de planning. Het Gregoriaans leent zich uitstekend voor een corona-proof kooropstelling, zeker in een (voormalig) kerkgebouw. De programma’s worden samengesteld, zodat er thuis vast geoefend kan worden. En hopelijk hervatten we in juni de repetities in het Boshuis op de woensdagavonden.

In de zomermaanden kan voor het zingen gebruik worden gemaakt van de Kastanje (de voormalige kerkruimte). Hetgeen de zang alleen maar ten goede komt. ‘Ik zing ook bij Belcanto. Gregoriaans doe ik er naast omdat ik het zo ingetogen en sfeervol vindt’, aldus de Apeldoorner Herman Meuleman. Misschien dat de coronatijd ook nog andere zangers doet beseffen dat naast hun vaste koor, juist het gregoriaans een mooie aanvulling is op hun muzikale activiteiten. Belangstellenden zijn van harte welkom, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Men kan zich via de mail melden bij Bart Willemsen: j.b.willemsen@planet.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden