<p>&ldquo;Een donderslag bij heldere hemel&rdquo;, zo typeert ouder Mark Wallet de mededeling die via de school-app binnenkwam.</p>

“Een donderslag bij heldere hemel”, zo typeert ouder Mark Wallet de mededeling die via de school-app binnenkwam.

Foto: (foto: Gert Perdon)

Ouders op de bres voor toekomst KJS. ‘De school doet het al geruime tijd weer erg goed’

Apeldoorn - Als het aan onderwijsorganisatie PCBO Apeldoorn ligt, komt er deze zomer na honderdzestig jaar een eind aan de Koningin Juliana School (KJS). De basisschool in de wijk Het Loo zou niet langer levensvatbaar zijn. Dit tot ontzetting van de ouders, die juist een stijgende lijn in de aanwas van leerlingen zien en wijzen op de kracht van kleinschaligheid. Met een second opinion en een petitie hopen zij het tij te keren.

Door Bert Nijenhuis

“Een donderslag bij heldere hemel”, zo typeert ouder Mark Wallet de mededeling die op een vrijdag via de school-app binnenkwam. “Of we de kinderen op de hoogte wilden brengen, dan zouden ze het vervolgens maandag in de klas bespreken. Zelf hebben we twee kinderen die het erg naar hun zin hebben op de KJS. De derde hoopt er volgend schooljaar te beginnen. Vooral onze oudste dochter reageerde boos. Ze vindt het onbegrijpelijk dat dit besluit juist nu wordt genomen. In tijden van corona verwacht je ook andere prioriteiten.”

De ouders voorzien bij een onverhoopte sluiting van de KJS grote problemen bij het elders onderbrengen van hun kinderen. “Voor hen zou weliswaar een voorkeursregeling moeten gelden bij andere scholen in de omgeving. De praktijk is echter weerbarstig, zeker als je bedenkt dat verschillende scholen nagenoeg vol zitten.” Twee jaar geleden had Wallet een sluiting begrijpelijker gevonden. “Toen telde de school slechts 77 leerlingen. Op dit moment zitten we boven de opheffingsnorm van 94. Er is dus wel degelijk sprake van groei.”

De ouders zetten dan ook vraagtekens bij de resultaten uit het onderzoek dat in opdracht van PCBO werd verricht door adviesbureau PentaRho. “Er wordt gesteld dat de wijk aan het vergrijzen is. Dat klopt, al valt de mate waarin wel mee. Wij constateren zelf dat huizen die hier te koop staan vooral door jonge gezinnen worden betrokken. We hadden graag gezien dat die beweging ook was meegenomen.” Wallet veronderstelt dat een akkefietje uit het verleden invloed heeft gehad op de geringe aanwas in de afgelopen jaren. “Strubbelingen over het functioneren van een leerkracht hebben destijds imagoschade veroorzaakt. Maar de school doet het al geruime tijd weer erg goed.”

Op initiatief van de ouders en de medezeggenschapsraad is er inmiddels een second opinion uitgevoerd door adviesbureau BMC. Wallet noemt de uitkomsten hoopgevend. “Die geven aan dat het sluiten van de KJS op dit moment niet de meest passende oplossing is. In elk geval niet wanneer de opheffingsnorm van de gemeente Apeldoorn het beoordelingscriterium is. Dit rapport bevestigt dus in hoge mate de twijfels van de ouders over het rapport van PentaRho.” De petitie tot behoud van de KJS is ondertussen al bijna dertienhonderd keer ondertekend. “Dat geeft wel aan hoe breed het belang van de school voor de wijk wordt gedragen. De KJS is de oudste Christelijke school in Apeldoorn en heeft door de kleinschaligheid een belangrijke functie voor kinderen die elders niet kunnen meekomen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden