Bekenstichting zoekt secretaris

Apeldoorn - De stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken zet zich in voor het behoud en herstel van de sprengen en beken en de omgeving waarin ze liggen.

De stichting vraagt in zo groot mogelijke kring aandacht voor de cultuurhistorie, de rijkdom aan planten en dieren die verbonden is met het bekenecosysteem en de landschappelijke en recreatieve waarden. Ze zoeken een secretaris voor het bestuur van de stichting.

De taken van de secretaris:

- Maakt agenda voor de vergaderingen, in overleg met de voorzitter inclusief voorstel jaarvergaderingen en overleg met coördinatoren;

- Beheert de actielijst

- Handelt formele correspondentie af en beantwoordt ingekomen post

- Houdt de bestuurlijke regels in de gaten

- Vertegenwoordigt de stichting waar nodig en relevant binnen de door het bestuur gestelde kaders.

Gevraagd wordt:

- Enthousiaste betrokkenheid bij de stichting

- Deelname aan de bestuursvergaderingen

- Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

- Onderdeel te zijn van een organisatie van enthousiaste vrijwilligers

Interesse of inlichtingen? Neem dan contact op met Ella de Hullu of Zwier Hottinga info@sprengenbeken.nl of tel. 06 45267070 (Ella)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden