‘Groot respect van inwoners naar de zorg’


Foto:

‘Groot respect van inwoners naar de zorg’

APELDOORN - De jaarwisseling verliep in de gemeente Apeldoorn grotendeels rustig. Ondanks het vuurwerkverbod werd in de gemeente op veel plaatsen geschoten, maar niet zo uitbundig als voorgaande jaren. 

Bij de hulpdiensten kwamen  veel meldingen van overlast binnen, het aantal ernstige incidenten bleef beperkt. Tijdens de jaarwisseling zijn in Apeldoorn geen meldingen gedaan van geweld tegen hulpverleners.

Burgemeester Ton Heerts: “Het lijkt er op dat de gezamenlijke preventieve aanpak van hulpverleners, gemeente, jongerenwerkers en inwoners zoals in Uddel, heeft gewerkt. We waren goed voorbereid. Daarnaast hebben gelukkig veel Apeldoorners gehoor gegeven aan de oproep om thuis de jaarwisseling in kleine kring te vieren en geen vuurwerk af te steken. Hierdoor bleef het aantal mensen met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp beperkt. Daar ben ik blij mee, de druk op de zorg is erg groot’. De gemeente gaat binnenkort de aanpak met de betrokken partijen evalueren en bekijken hoe het heeft bijgedragen aan de relatieve rust. “Ieder incident, of het nu gaat om vuurwerkletsel, geweld of schade, blijft er voor mij een teveel. De hardnekkige minderheid die zich binnen onze gemeente voor incidenten zorgen, mag rekenen op intensieve belangstelling van gemeente en politie”.

De gemeente verwacht de voorbereidingen voor een algeheel vuurwerkverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk dit jaar weer op te kunnen pakken. In het voorjaar van 2020 besloot de gemeenteraad de voorbereidingen voor een lokaal vuurwerkverbod uit te stellen. Vanwege corona konden bijeenkomsten over alternatieven voor vuurwerk met de jaarwisseling niet door gaan. Op 17 oktober 2019 besloot de gemeenteraad tot een algeheel vuurwerkverbod in Apeldoorn

Op dit moment heeft de gemeente nog geen beeld van de schade aan objecten in de openbare ruimte. Medio volgende week is er een eerste inventarisatie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden