Zorggroep Apeldoorn e.o. zet koers

Apeldoorn - Binnen Zorggroep Apeldoorn e.o. is de afgelopen periode hard gewerkt aan de toekomstplannen voor de organisatie. In haar ‘Stip op de horizon’ heeft de zorgaanbieder de strategische keuzes voor de toekomst verwoord en de processen beschreven die daarvoor nodig zijn. 

Daarbij is een aantal veranderingen op komst. Zo zal de interne organisatie veranderen. Eerder al startte de organisatie met het gedeeltelijk doorvoeren van een nieuw besturings- en organisatiemodel. Nu volgt de tweede fase van de uitvoering. Vanzelfsprekend is hierover tevoren advies gevraagd aan de medezeggenschapsorganen.

Kort samengevat worden in de komende periode de hiërarchische managementlagen anders georganiseerd en de ondersteunende functies anders ingericht. In de nieuwe constructie zal een aantal ondersteunende functies overbodig worden; voor functies in zorg en behandeling zal er niets veranderen.
De koerswijziging is bedoeld om de organisatie efficiënter in te richten en heeft ook ten doel de financiële huishouding verder te verbeteren. Zorggroep Apeldoorn e.o. is zeer zorgvuldig te werk gegaan en heeft advies gevraagd aan haar medezeggenschapsorganen (de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad).

Bestuurder Anneke Bouwmeester betreurt de maatregel, maar is ook realistisch:
“Soms sta je als bestuurder voor beslissingen en maatregelen die je niet wilt nemen vanwege de menselijke impact, maar die noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van het collectief en de koers van de organisatie. Je moet blijven doorkijken naar de toekomst. De toekomst is een goed en gezond Zorggroep Apeldoorn e.o. waarin al onze disciplines goed met elkaar samenwerken voor onze cliënten, bewoners en revalidanten. Een Zorggroep Apeldoorn e.o. dat haar positie in de regio heeft herwonnen. Waar iedereen zijn plek heeft en waar we met elkaar samenwerken aan de beste zorg en ook aan het leefplezier van onze cliënten en bewoners.”

In de koerswijziging zal Zorggroep Apeldoorn e.o. zoveel mogelijk inzetten op natuurlijk verloop. Voor de medewerkers voor wie dat niet aan de orde is, heeft Zorggroep Apeldoorn e.o. een goed sociaal plan ontwikkeld. De zorgorganisatie zal de koerswijziging voor 1 januari 2021 doorvoeren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden