<p>Arie van Baak benadrukt dat watersparen zin heeft als je het samen doet. &ldquo;Het moet niet gaan over &eacute;&eacute;n slootje, maar over een heel gebied.&rdquo;</p>

Arie van Baak benadrukt dat watersparen zin heeft als je het samen doet. “Het moet niet gaan over één slootje, maar over een heel gebied.”

(Foto: )

Boer Arie komt in actie tegen droogte

Klarenbeek - Droogte teistert Nederland. Na drie droge zomers is actie geboden. Waterschap Vallei en Veluwe neemt samen met agrariërs en andere grondeigenaren maatregelen in het kader van de Actie Watersparen. Met subsidie van het waterschap plaatst Arie van Baak uit Klarenbeek nu stalen rijplaten rechtopstaand in tien sloten op zijn land. Ze dienen als stuwen als er weer water is. “De voorbereiding had de nodige voeten in de aarde, maar het waterschap betaalt flink mee. Het zou goed zijn als meer boeren van deze regeling gebruik maken.”

Vriendelijk lachend zit Van Baak met zijn vrouw aan tafel. “Het waterschap draagt maximaal tienduizend euro bij. Ons plan konden we voor zevenduizend euro realiseren. Dat vroeg wel om voorbereidingswerk en het indienen van een goed plan,” zegt Van Baak “Hoe concreter en beter uitgewerkt het plan, hoe groter de kans dat het waterschap je aanvraag honoreert.”
“Zo heeft mijn dochter Gea me geholpen om alles op te meten en de aanvraag te doen. Ook heb ik afgestemd met degene die een deel van het land pacht, één van mijn schoonzoons die melkveehouder is.”

Gea komt binnen en schuift aan. Ze vertelt dat ze tekeningen maakte nadat ze afgelopen zomer met haar vader het land op ging, een gebied van 20 hectare, om op alle plekken waar de stalen platen dwars in de sloot worden geplaatst, metingen te doen. “De ene sloot bleek wat breder dan de andere. Of juist dieper. Dat moesten we goed in kaart brengen. Met een te korte plaat in de sloot houd je het water niet tegen.”
Vader en dochter geven aan dat het best een hele toer was om alles op te meten, maar zijn overtuigd van de noodzaak om samen water vast te houden.
“Vroeger was het land altijd nat”

Sinds 1951 woont Arie van Baak op deze locatie, wat toen nog het boerenbedrijf van zijn ouders was. “Ik was een jongetje van vijf en heb alles hier langzaam zien veranderen. Het was altijd nat. Op mijn trekkertje kwam ik weleens vast te zitten in de blubber. Er werd toen veel aan ontwatering gedaan. Door klimaatverandering is dat nu echt anders en is het de droogte die ons parten speelt. En dan zit je hier nog aan de goede kant van Klarenbeek.”
Naast droogte zijn er piekbuien. Is hij als boer niet beducht voor soms toch teveel water? “Nee, dat zakt snel weg. Het grondwater staat ook laag. Het is nu vooral zaak het water vast te houden.”

Van Baak benadrukt dat watersparen zin heeft als je het samen doet. “Het moet niet gaan over één slootje, maar over een heel gebied. Zo zorg je dat het effect heeft.” En Gea vult aan: “Het is wel belangrijk om te evalueren, of je inderdaad verschil ziet in waterpeil. Dat wil ik graag aan het waterschap meegeven.”

Arjan Verboom van Waterschap Vallei en Veluwe kent veel grondeigenaren persoonlijk. “Heel graag ondersteunen we agrariërs zoals Van Baak. Dat doen we financieel en door mee te denken en te adviseren. Het bestuur heeft daarvoor 400.000 euro beschikbaar gesteld. Het is mooi om te zien hoe Van Baak van onze regeling gebruik maakt. Hopelijk inspireert het meer grondeigenaren.” Meer informatie: https://www.vallei-veluwe.nl/watersparen/.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden