<p>Sarah Pruis strijdt nu voor lotgenoten. &ldquo;Er wordt voor deze groep te weinig geld vrijgemaakt, terwijl de armoede in crisistijden alleen maar zal toenemen.&rdquo; (foto Gert Perdon)</p>

Sarah Pruis strijdt nu voor lotgenoten. “Er wordt voor deze groep te weinig geld vrijgemaakt, terwijl de armoede in crisistijden alleen maar zal toenemen.” (foto Gert Perdon)

(Foto: )

Armoedebestrijding op laag pitje, Apeldoornse op de barricades

Apeldoorn  -Het ene moment had ze nog een goede baan, een auto en een huis; het volgende moment zat ze in de schuldsanering en stond ze in de rij bij de Voedselbank. Dat het leven door onvoorziene omstandigheden plotseling totaal kan veranderen, weet Sarah Pruis uit Apeldoorn maar al te goed. Ze wist zich echter dapper uit het dal te vechten en strijdt nu voor lotgenoten. “Er wordt voor deze groep te weinig geld vrijgemaakt, terwijl de armoede in crisistijden alleen maar zal toenemen.”

Door Bert Nijenhuis

Voor mensen met financiële problemen, is het vaak onduidelijk waar ze voor hulp terechtkunnen. “Het is soms een dagtaak om in een wirwar van verschillende organisaties te ontdekken waar je recht op hebt”, weet Pruis, die hier begin dit jaar over sprak in het gemeentehuis. “Dat was tijdens een bijeenkomst met als thema ‘Armoede in Apeldoorn’. Het ironische is dat ik in mijn betoog pleitte voor één laagdrempelig loket, waar je met al je vragen terecht kunt. Later kreeg ik te horen dat er al zoiets bestond onder de naam CentenKwesties. In de twee jaar dat ik zoekende was, heeft niemand me daarop geattendeerd.”


Centenkwesties is een samenwerkingsverband tussen Stimenz, gemeente Apeldoorn, CODA, Don Bosco, Over Rood en MEE Veluwe. “Apeldoorners kunnen tijdens spreekuren bij vijf loketten terecht met allerlei vragen over geld en schulden”, vervolgt Pruis, die gelijk contact opnam, nadat ze van het initiatief op de hoogte was gebracht. “CentenKwesties bleek precies te zijn waarvoor ik in mijn betoog had gepleit! Ik heb aangeboden te helpen bij het verkrijgen van meer naamsbekendheid. Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd en veel ervaring met marketing.”

‘Gemeenschapsgeld moet beter besteed worden’

Als vrijwilliger schreef ze een communicatieplan met een uitgebreide doelgroepanalyse. “Maar daar kon niets mee worden gedaan, omdat er geen geld was voor de uitvoering. Ook het aantal uren van de twee projectleiders is onlangs teruggebracht van 32 naar acht per week. Er zou juist meer geld en tijd aan armoedebestrijding besteed moeten worden. Sommige politici noemen het zinloos om in CentenKwesties te investeren, omdat er naar hun mening te weinig gebruik van wordt gemaakt. Een kromme redenering, want hoe kun je gebruik maken van iets waarvan je het bestaan niet afweet? Een op de vijf huishoudens leeft in armoede, dus je kunt niet doen alsof het probleem niet bestaat. Bovendien is voorkomen beter dan genezen. Als Apeldoorners met financiële problemen nu niet worden geholpen, kan de maatschappij straks opdraaien voor de kosten van schuldhulptrajecten, uitkeringen en ziektekosten.”


De alleenstaande moeder van vier kinderen noemt het bespottelijk dat een project dat stevig staat niet verder ontwikkeld kan worden vanwege geldgebrek. “Terwijl er wel net een armoederegisseur aangesteld. Door de gemeente, die ook al onderdeel uitmaakt van CentenKwesties. Waarom zou je kennis verloren laten gaan en vervolgens het wiel opnieuw willen uitvinden? Gemeenschapsgeld zou veel beter besteed moeten worden. Ik blijf prikken en porren totdat de politiek dit ook gaat inzien.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden